• persembe@persembe.com

YATIRIMCI SAYISI VE PORTFÖYÜ (PAY SENETLERİ)

Aralık 2021: 2.341.923
KAYNAK: MKK

Aralık 2021: $39.294 mn.
(ay sonu TCMB Döviz Satış Kuru baz alınmıştır)
KAYNAK: MKK

Aralık 2021: 13.147
KAYNAK: MKK

Aralık 2021: $26.038 mn
(ay sonu TCMB Döviz Satış Kuru baz alınmıştır)
KAYNAK: MKK