• persembe@persembe.com

YATIRIMCI SAYISI VE PORTFÖYÜ (DEVLET İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI)

Haziran 2024: 16.374
Kaynak: MKK

Haziran 2024: 9.029 mn $
(ay sonu TCMB Döviz Satış Kuru baz alınmıştır)
Kaynak: MKK

Haziran 2024: 804
Kaynak: MKK

Haziran 2024: 15.202 mn $

(ay sonu TCMB Döviz Satış Kuru baz alınmıştır)
Kaynak: MKK