• persembe@persembe.com

YATIRIMCI SAYISI VE PORTFÖYÜ (DEVLET İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI)

Aralık 2021: 18.663
Kaynak: MKK

Aralık 2021: 9.481 mn $
Kaynak: MKK

Aralık 2021: 759
Kaynak: MKK

Aralık 2021: 4.518 mn $
Kaynak: MKK