• persembe@persembe.com

YATIRIMCI SAYISI VE PORTFÖYÜ (DEVLET İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI)

Mart 2024: 16.165
Kaynak: MKK

Mart 2024: 8.528 mn $
(ay sonu TCMB Döviz Satış Kuru baz alınmıştır)
Kaynak: MKK

Mart 2024: 674
Kaynak: MKK

Mart 2024: 5.036 mn $

(ay sonu TCMB Döviz Satış Kuru baz alınmıştır)
Kaynak: MKK