• persembe@persembe.com

YATIRIMCI SAYISI VE PORTFÖYÜ (DEVLET İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI)

Ağustos 2023: 15.151
Kaynak: MKK

Ağustos 2023: 8.144 mn $
(ay sonu TCMB Döviz Satış Kuru baz alınmıştır)
Kaynak: MKK

Ağustos 2023: 499
Kaynak: MKK

Ağustos 2023: 2.078 mn $

(ay sonu TCMB Döviz Satış Kuru baz alınmıştır)
Kaynak: MKK