• persembe@persembe.com

YATIRIMCI SAYISI VE PORTFÖYÜ (DEVLET İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI)

Haziran 2022: 97.803
Kaynak: MKK

Haziran 2022: 11.144 mn $
(ay sonu TCMB Döviz Satış Kuru baz alınmıştır)
Kaynak: MKK

Haziran 2022: 1.231
Kaynak: MKK

Haziran 2022: 1.969 mn $

(ay sonu TCMB Döviz Satış Kuru baz alınmıştır)
Kaynak: MKK