• persembe@persembe.com

YATIRIMCI SAYISI VE PORTFÖYÜ (DEVLET İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI)

Ocak 2023: 15.854
Kaynak: MKK

Ocak 2023: 11.598 mn $
(ay sonu TCMB Döviz Satış Kuru baz alınmıştır)
Kaynak: MKK

Ocak 2023: 665
Kaynak: MKK

Ocak 2023: 1.617 mn $

(ay sonu TCMB Döviz Satış Kuru baz alınmıştır)
Kaynak: MKK