• persembe@persembe.com

VERİMLİLİK ENDEKSİ

2021 – 2. Çeyrek (takvim etkisinden arındırılmış):

Çalışan Kişi Başına Üretim: +%22,80
Çalışılan Saat Başına Üretim: -%6,72

KAYNAK: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Meta Veri: http://vi.sanayi.gov.tr/3vi.aspx

İstatistikler aşağıda belirtilen üç aylık dönemler itibariyle hesaplanmaktadır:

Birinci dönem : 1 Ocak – 31 Mart . . . . . . .Yayım Tarihi: 11 Haziran
İkinci dönem : 1 Nisan – 30 Haziran . . . . . . .Yayım Tarihi: 11 Eylül
Üçüncü dönem: 1 Temmuz – 30 Eylül . . . . . . .Yayım Tarihi: 11 Aralık
Dördüncü dönem: 1 Ekim – 31 Aralık . . . . . . .Yayım Tarihi: 11 Mart