• persembe@persembe.com

ULUSLARARASI REZERVLER

Aralık 2020:

Döviz: 50.036  mn dlr
Altın: 43.241 mn dlr
Bankalar Muhabir ve Efektif: 34.406 mn dlr
Toplam: 127.683 mn dlr

Kaynak: TCMB