• persembe@persembe.com

ULUSLARARASI REZERVLER

Mart 2021:

Döviz: 47.741  mn dlr
Altın: 38.948 mn dlr
Bankalar Muhabir ve Efektif: 45.898 mn dlr
Toplam: 132.587 mn dlr

Kaynak: TCMB