• persembe@persembe.com

ULUSLARARASI REZERVLER

Temmuz 2021:

Döviz: 64.168 mn dlr
Altın: 41.592 mn dlr
Bankalar Muhabir ve Efektif: 43.491 mn dlr
Toplam: 149.251 mn dlr

Kaynak: TCMB