• persembe@persembe.com

ULUSLARARASI REZERVLER

Eylül 2022:

Döviz: 68.046 mn dlr
Altın: 38.996 mn dlr
Bankalar Muhabir ve Efektif: 45.801  mn dlr
Toplam: 152.843 mn dlr

Kaynak: TCMB