• persembe@persembe.com

ULUSLARARASI REZERVLER

Aralık 2023:

Döviz: 92.720 mn dlr
Altın: 48.164 mn dlr
Bankalar Muhabir ve Efektif: 39.819 mn dlr
Toplam: 176.139 mn dlr

Kaynak: TCMB