• persembe@persembe.com

ULUSLARARASI REZERVLER

Nisan 2022:

Döviz: 65.391 mn dlr
Altın: 41.467 mn dlr
Bankalar Muhabir ve Efektif: 43.085 mn dlr
Toplam: 149.943 mn dlr

Kaynak: TCMB