• persembe@persembe.com

ULUSLARARASI REZERVLER

Mayıs 2024:

Döviz: 83.908 mn dlr
Altın: 59.740 mn dlr
Bankalar Muhabir ve Efektif: 38.343 mn dlr
Toplam: 181.991 mn dlr

Kaynak: TCMB