• persembe@persembe.com

ULUSLARARASI REZERVLER

Kasım 2021:

Döviz: 86.290 mn dlr
Altın: 39.297 mn dlr
Bankalar Muhabir ve Efektif: 42.012 mn dlr
Toplam: 167.599 mn dlr

Kaynak: TCMB