• persembe@persembe.com

ULUSLARARASI REZERVLER

Temmuz 2023:

Döviz: 70.196 mn dlr
Altın: 41.427  mn dlr
Bankalar Muhabir ve Efektif: 43.197 mn dlr
Toplam: 152.820 mn dlr

Kaynak: TCMB