• persembe@persembe.com

ULUSLARARASI FİNANS

Finansçı Olmayan Yöneticiler İçin
ULUSLARARASI FİNANS

Ekim 2020
International Finance for Non-Financial Managers
Çeviri: Ali İhsan Karacan
336 sayfa

Küreselleşmiş bir dünyada yaşıyoruz. Bir ülkede yaşanan sorun veya finansal kriz dünyanın başka yerlerindeki ülkeleri ve orada yaşayanları derinden etkileyebiliyor.

Küresel dünyanın büyük oyuncuları olan çokuluslu şirketlerin davranışları ve uluslararası finansal piyasalardaki gelişmeler ülkelerin ekonomik,politik ve sosyal yaşamını değiştirebiliyor ve ekonomik politikalarını yönetmede ulusal hükümetlerin bağımsız hareket edebilme yeteneklerini sınırlayabiliyor.

Döviz kurlarındaki ve faiz oranlarındaki değişmeler hükümetler ve şirketler yanısıra herkesi yakından ilgilendiriyor. Dolar, euro, pound ve yen gibi uluslararası rezerv paraların değeri ve faiz oranları döviz ile doğrudan herhangi bir ilişkisi olmayanların bile işini, yaşamını ve refahını derinden etkiliyor. ABD Federal Rezerv Board toplantıları sokaktaki insan için çoğu kez kendi ülkerinin merkez bankasının toplantılarından bile önemli sonuçlar doğurabiliyor.

Küreselleşme nedeniyle çokuluslu şirketler dünyanın her tarafında tüketimi, üretim ve istihdamı etkileyerek insanların günlük yaşamının ayrılmaz bir parçası oldular.

Elinizdeki kitap bunlar ve benzeri konuları ağır teorik açıklamalar yerine basit bir dille ve çoğu ger.ek yaşamdan alınan örnekler ile açıklamaya çalışmaktadır. Kitap yöneticiler, öğrenciler ve Uluslararası Finans konusunda temel bilgileri öğrenmek isteyen herkes için konuları karmaşıklıktan uzak sade bir anlatımla sunmaktadır.

. . . . . . .

İÇİNDEKİLER

Sunuş
Önsöz
Teşekkür
Çevirenin Kısa Notu
1. Çokuluslu şirketlerin ortaya çıkışı ve uluslararası para sistemi
2. Küresel finansal sistemi oluşturan kurumlar ve katılımcılar
3. Döviz kurlarının, IMF ve Dünya Bankası’nın tarihi
4. Küresel finansal kriz sonrasında küresel finansal ortam ve euro
5. Döviz kuru rejimleri
6. Parite koşulları ve döviz kurlarının tahmin edilmesi
7. Döviz piyasaları
8. Döviz riskini belirlemek ve yönetmek
9. Uluslararası ticaretin finansmanı
10. Uluslararası yatırım değerlemesi
11. Yabancı işletmelere doğrudan yatırım
12. Ülke riski analizi
13. Yükselen piyasalar
14. Uluslararası nakit yönetimi
15. Ödemeler dengesi
Son Bir Söz
Kaynaklar
Öğrenciler İçin Uluslararası Finans Kaynak-Okuma-İnceleme Listesi
Uluslararası Finans Kaynakçası

. . . . . . .

KİTAPTAN BİR ALINTI

2009’da yeni Yunan hükümeti finansal işlemlerinde daha şeffaf oldu ve Yunan bütçe açığını Maastricht anlaşması ile izin verilen maksimum %3’ten çok daha büyük olduğunun kaçınılmaz olarak ortaya çıkmasıyla alacaklılar Yunanistan’ın mvcut ve gelecekteki borçlarının servisini yapabilme, yani borç faiz ve anaparasının ödenme kabiliyeti konusunda kaygılanmaya başladılar. Böylesi bir durum yapısal açık olarak nitelenmekte olup azaltılması veya elimine edilmesi çok güç olabilir. Yunanistan açıkçası en fazla güçlük içinde olanı olmakla birlikte başka ülkeler de maastricht kurallarını ihlal etmişlerdi ve kaygıya neden oluyorlardı. En zor durumda olan Yunanistan ile birlikte Portekiz, İtalya, İspanya ve İrlanda olu bunlar PIGS ülkeleri olarak da isimlendiriliyorlardı.