• persembe@persembe.com

TURİZM GELİRLERİ

4. Çeyrek 2020: 3.914 mn dlr

2020 1 + 3. + 4. çeyrek:  12.059 mn dlr

Yıl Sonu Projeksiyonu: 12.059 mn dlr

Pandemi nedeni ile sınır kapılarında anket yapılamadığından 2020 yılı 2. çeyreği verileri yayınlanmamış olup,
yukarıdaki yıl sonu projeksiyon rakamı 2. çeyrek turizm gelirlerinin 0 (sıfır) olduğunu varsaymaktadır.

Kaynak: TÜİK