• persembe@persembe.com

TURİZM GELİRLERİ

2. Çeyrek 2021: 3.004 mn dlr

2021 2. çeyrek:  3.004 mn dlr

Yıl Sonu Projeksiyonu: 14.605 mn dlr

Pandemi nedeni ile sınır kapılarında anket yapılamadığından 2020 yılı 2. çeyreği verileri yayınlanmamış olup,
yukarıdaki yıl sonu projeksiyon rakamı 2. çeyrek turizm gelirlerinin 0 (sıfır) olduğunu varsaymaktadır.

Kaynak: TÜİK