• persembe@persembe.com

TURİZM GELİRLERİ

1. Çeyrek 2019: 4,630 mn dlr

2019 1., 2., 3., 4. çeyrekler toplamı:  4,630 mn dlr

Yıl Sonu Projeksiyonu: 32,805 mn dlr

Kaynak: TÜİK