• persembe@persembe.com

TURİZM GELİRLERİ

3. Çeyrek 2021: 11.395mn dlr

2021 1., 2. ve 3. çeyrek:  16.851 mn dlr

Yıl Sonu Projeksiyonu: 22.162 mn dlr

Pandemi nedeni ile sınır kapılarında anket yapılamadığından 2020 yılı 2. çeyreği verileri yayınlanmamış olup,
yukarıdaki yıl sonu projeksiyon rakamı 2. çeyrek turizm gelirlerinin 0 (sıfır) olduğunu varsaymaktadır.

Toplam: $835
Yabancı: $773
Yurt Dışında İkamt Eden Vatandaş: $1.146

Kaynak: TÜİK