• persembe@persembe.com

TURİZM GELİRLERİ

4. Çeyrek 2018: 6,540 mn dlr

2018 1., 2., 3., 4. çeyrekler toplamı:  29,513 mn dlr

Yıl Sonu Projeksiyonu: 29,513 mn dlr

Kaynak: TÜİK