• persembe@persembe.com

TURİZM GELİRLERİ

1. Çeyrek 2020: 4,101 mn dlr

2020 1. çeyrek:  4,101 mn dlr

Yıl Sonu Projeksiyonu: 29,202 mn dlr (Projeksiyon Corona virüsünün 2010 2. ve 3. çeyrekte yaratabileceği ilâve potansiyel olumsuz koşulları hesaba katmamaktadır)

Kaynak: TÜİK