• persembe@persembe.com

TURİZM GELİRLERİ

1. Çeyrek 2021: 2.452 mn dlr

2021 1. çeyrek:  2.452 mn dlr

Yıl Sonu Projeksiyonu: 15.463 mn dlr

Pandemi nedeni ile sınır kapılarında anket yapılamadığından 2020 yılı 2. çeyreği verileri yayınlanmamış olup,
yukarıdaki yıl sonu projeksiyon rakamı 2. çeyrek turizm gelirlerinin 0 (sıfır) olduğunu varsaymaktadır.

Kaynak: TÜİK