• persembe@persembe.com

TURİZM GELİRLERİ

1. Çeyrek 2022: 5.455 mn dlr

2022 1. çeyrek:  5.455 mn dlr

Yıl Sonu Projeksiyonu: 35.484 mn dlr

Pandemi nedeni ile sınır kapılarında anket yapılamadığından 2020 yılı 2. çeyreği verileri yayınlanmamış olup,
yukarıdaki yıl sonu projeksiyon rakamı 2. çeyrek turizm gelirlerinin 0 (sıfır) olduğunu varsaymaktadır.

2021 4. çeyrek: Toplam: $843
Yabancı: $809
Yurt Dışında İkamt Eden Vatandaş: $982

Kaynak: TÜİK