• persembe@persembe.com

TOPLAM SAĞLIK HARCAMASININ GSYH’YE ORANI

2020: %5,0

Kaynak: TÜİK