• persembe@persembe.com

TOPLAM SAĞLIK HARCAMASININ GSYH’YE ORANI

2021: %4,9

Kaynak: TÜİK