• persembe@persembe.com

SERMAYE PİYASASI SÖZLÜĞÜ

Aralık 2014
530 sayfa

Yazarın Önsözü

Bu sözlük sermaye piyasası ile ilgili yaklaşık dokuz yüz kadar kavram içermektedir. (…) temel düzeyde sermaye piyasası çalışması yapan herkes için bilinmesi beklenen kavramlardır. (…)

Türk sermaye piyasasının yasal altyapısının temeli olan Sermaye Piyasası Kanunu, 2012 Aralık sonunda 6362 sayılı Kanun ile tümden değişmiştir. Bu değişiklik, Türk sermaye piyasasında pek çok kuralı ve uygulamayı değiştirdiği gibi yeni bir düzlem oluşmasını sağlayacak kadar radikal bir sistematiğe sahiptir. Yeni Sermaye Piyasası Kanunu ya da kısaca YSPKn diyebileceğimiz bu kanun, kavramsal altyapısına bakıldığında eskisine göre %50 daha fazla yoğunluktadır. Önceki Kanunda yaklaşık yedi yüz kadar kavram yer alırken YSPKn, yaklaşık bin kadar kavram içermektedir. Bu kavramların bir kısmı arkasında teknik yönleri veya finans tekniği olan türdedir. Bu nedenle, bu kavramların anlaşılır bir dilde izah edilmesi, yeni sermaye piyasasını anlayabilmeyi kolaylaştıracaktır. (…)

……….

Türk Ekonomik Hukuk Araştırmaları Vakfı (TEHAV) Önsözü

(…) sermaye piyasasının kilit kavramlarını ve bir bütün olarak sermaye piyasasını her kesimin anlayabileceği bir esere büyük ihtiyaç vardı. Bu ihtiyacın, sade ve anlaşılır bir dille yazılan bu sözlük ile karşılandığını düşünmekteyiz. Kendine özgü kavramları bulunan ve bu kavramları bilmeksizin anlaşılması güç bir alan olan sermaye piyasasında çalışmak isteyen hukukçular, finansçılar ya da ekonomistler bu eserle çalışmalarında önemli kolaylık avantajı elde edebileceklerdir. (…)