• persembe@persembe.com

SEKTÖREL GÜVEN ENDEKSLERİ

Mayıs 2024

İnşaat: 88,3
Perakende Ticaret: 111,7
Hizmet: 117,1
Reel Kesim: 105,4
Tüketici: 80,51
Ekonomik: 98,2

Kaynak: TÜİK, TCMB

Sektörel güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabilmekte, endeksin 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100’den küçük olması ise kötümserliğini göstermektedir.

İşyeri eğilim araştırmalarında 2021 Ocak ayından başlamak üzere; anketlerin uygulanacağı girişimlerin belirlendiği yöntem güncellenmiştir. Hesaplamalarda girişim cirosu ve sektörlerin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) katma değer ağırlıkları kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıntılı metodolojik bilgiye (“Sektörel Güven Endekslerinde Yapılan Ana Revizyona İlişkin Metodolojik Doküman”) TÜİK sitesinden ulaşılabilir.