• persembe@persembe.com

SEKTÖREL GÜVEN ENDEKSLERİ

Mart 2019:

İnşaat: 54.1
Perakende Ticaret: 90.7
Hizmet: 81.6
Reel Kesim: 102.1
Tüketici: 59.5
Ekonomik: 81.9

Kaynak: TÜİK