• persembe@persembe.com

SEKTÖREL GÜVEN ENDEKSLERİ

Haziran 2020:

İnşaat: 78,0
Perakende Ticaret: 86,4
Hizmet: 55,5
Reel Kesim: 92,6
Tüketici: 62,6
Ekonomik: 73,5

Kaynak: TÜİK