• persembe@persembe.com

SEKTÖREL GÜVEN ENDEKSLERİ

Eylül 2020:

İnşaat: 83,3
Perakende Ticaret: 93,5
Hizmet: 74,9
Reel Kesim: 105,3
Tüketici: 82
Ekonomik: 85,9 (Ağustos)

Kaynak: TÜİK

Temmuz 2020: bülteni: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33920#

Veri yayımlanma takvimi:

Ekim 2020: 26/10/2020
Kasım 2020: 24/11/2020
Aralık 2020: 25/12/2020