• persembe@persembe.com

SEKTÖREL GÜVEN ENDEKSLERİ

Aralık 2020:

İnşaat: 73,3
Perakende Ticaret: 87,6
Hizmet: 70,4
Reel Kesim: 106,8
Tüketici: 80,1
Ekonomik: 86,4

Kaynak: TÜİK