• persembe@persembe.com

SEKTÖREL GÜVEN ENDEKSLERİ

Haziran 2019:

İnşaat: 50.4
Perakende Ticaret: 93.2
Hizmet: 85.4
Reel Kesim: 102.5
Tüketici: 57.6
Ekonomik: 83.4

Kaynak: TÜİK