• persembe@persembe.com

YÜKSELEN PİYASALAR

Ağustos 2015
Emerging Markets in an Upside Down World: Challenging Perceptions in Asset Allocation and Investment
Çeviri: Neşenur Domaniç
468 sayfa

Dünya tepetaklak olmuş. Yükselen piyasalar, yatırımcıların gerçekte farkettiklerinden çok daha önemlidir. Geçtiğimiz birkaç on yıl içinde Batıyı yakalamaya başlamışlardır. Soğuk Savaş’ın bitiminden itibaren daha geniş piyasa özgürlüğü yayılmıştır ve onunla birlikte kurumsal değişiklikler yükselen piyasaların daha üretken, esnek ve dirençli hale gelmesine katkıda bulunmuştur. 2008’den bu yana Batıda süregelen finansal kriz yükselen piyasaların göreceli yükselişini hızlandırmıştır – göreceli ekonomik gücü ve bununla birlikte politik gücü ve bunların yanında tasarruf yapan, yatırım yapan ve kredi veren ülkeler olarak finansal güçlerini arttırmışlardır.

Tepetaklak Bir Dünyada Yükselen Piyasalar: Portföy Dağılımı ve Yatırım Alanlarında Meydan Okuyan Algılar finans teorisinin risk kavramını yanlış anladığını ve bu yanlışın zayıf yatırım kararları almaya neden olduğunu iddia ediyor. Yükselen piyasalar geleneksel finans teorisinin neden yanlış olduğunu açıklayan iyi bir örnektir. Bu kitap yatırımcının ve portföy dağılımı yapanın şu anda önünde duran karmaşık ve değişen küresel çevreyi doğru biçimde tasvir etmektedir. Basite indirgenen varsayım ve modeller kullanılması nedeniyle çoğu zaman geçiştirilen birçok soruyu ortaya getiriyor. Kitabın anlatımı portföy dağılımı yapan ve yatırımcı için bir konu ve sorular takip listesi hazırlamaya yöneliyor ve bundan sonra çok çeşitli düzenleme ve politika sorunlarının tartışmasına giriyor.

Kurumsal ve bireysel yatırımcılar yanında ekonomi, finans, iş idaresi ve uluslararası ilişkiler öğrencilerini hedef alan Tepetaklak Bir Dünyada Yükselen Piyasalar birçok karmaşık fikri işlemektedir, ancak uzamn olmayan okurun da yararlanması düşünülerek yazılmıştır.

İÇİNDEKİLER

Sunuş

Nigel Lawson’un Önsözü

Teşekkür

Giriş

 1. Küreselleşme ve Bugünkü Küresel Ekonomi
 2. Yükselen Piyasaların Tanımı
 3. 2008 Kredi Çıkmazı ve Sonrası
 4. Ekonomi ve Finans Kuramının Kısıtlamaları
 5. Risk Nedir?
 6. Merkez/Çevre Hastalığı
 7. Yatırım Yapısı
 8. Portföy Dağılımı
 9. Yatırım Sürecinde Stratejik Düşünme
 10. Yatırım Yapmanın Yeni Bir Yolu
 11. Düzenleme ve Politika Dersleri
 12. Sonuç

Ek Ararştırma

Açıklama

Sözlük

Kaynakça

KİTAPTAN BİR ALINTI

Mikroekonomi ve finans teorisi, varlık fiyatlarının tıpkı mal piyasaları gibi davrandığını varsayar. Yâni, bir malın fiyatı yükseldiği zaman, ona olan talep düşer. Ancak, bir varlığın fiyatı yükseldiği zaman insanlar, şirketler ve özellikle bankalar ondan daha az değil daha çok ister; bunun nedeni asimetrik bilgi örüntüleri ve onlara eşlik eden eğilimlerdir. Daha fazla istemeye aylar, hatta yıllar boyunca devam edebilirler. Bu balonlar yaratır ve eğer balonlar yeterince büyükse, patladıklarında bozuk piyasa çöker. Bu tip çöküşler büyük olduğu zaman, mutlaka devlet veya merkez bankası müdahelesine, fiilen balon spekülatörlerinin, en azından bazılarının kurtulmasına neden olur. Müdahele yukarı doğru değil aşağı doğru olduğundan bir asimetri yaratılır ve böylece balonların ikinci nedeni olan ahlâki tehlike ortaya çıkar.: Gelecekteki kurtarmalara ilişkin beklentiler, ihtiyaç duyulan kurtarmanın nihayet fonlanamayacak kadar büyük olduğu bir duruma gelişimize kadar daha büyük çöküşlere ve daha da büyük kurtarmalara yol açabilir.

Biz bütün bunları 2008’den önce biliyor muyduk? Evet ve hayır – biliyorduk ve unuttuk.