• persembe@persembe.com

YATIRIM KARARLARINDA YATKINLIK ETKİSİ

Ekim 2023
200 sayfa

Yatkınlık etkisi yatırımcının kazanırken doğru kararlarıyla gurur duyma adına portföylerinde bulunan menkul kıymetleri bir an önce satarak kârlarını gerçekleştirme, kaybederken ise zarardan kurtulmak yerine pişmanlık duygusundan kaçınarak bu menkul kıymetleri uzun süre portföylerinde tutma eğiliminde olmasını ifade etmektedir. Bu çalışmada pay piyasasında ilk halka arzlarda Borsa İstanbul yatırımcısının yatkınlık etkisi gösterip göstermediği incelenmiştir.

Bu amaçla öncelikle ilk işlem günü ikincil piyasada oluşan fiyatın halka arz fiyatının üzerinde ve altındaki fiyat oluşumlarında kazanan ve kaybedenler açısından işlem hacimleri gözlemlenerek dağılımları ele alınmıştır. Kazandıranlar için işlem hacminin yatkınlık etkisini doğrular şekilde kaybettirenlere göre daha yüksek çıkıp çıkmadığı incelenmiştir. Sonrasında ise iki nitel bağımlı değişkeni etkileyen ortak bağımsız değişkenleri aynı anda tahmin edebilmek için lojistik regresyon modeli kullanılmıştır. Model yardımıyla ilk işlem günü fiyatına göre kazandırma ihtimali ve ele alınan bağımsız değişkenler arasındaki ilişkinin yönü ve şiddetinin analiz edilmesi hedeflenmiştir.

İÇİNDEKİLER

GELENEKSEL FİNANS TEORİLERİ
ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR
YATKINLIK ETKİSİ
HALKA ARZ
BORSA İSTANBUL’DA İLK HALKA ARZLARDA YATKINLIK ETKİSİ ÜSERİNE BİR UYGULAMA
SONUÇ

KİTAPTAN BİR ALINTI

Pay senedi piyasasında tasarruflarını aktif bir şekilde değerlendirmeyen yatırımcıları piyasaya çekmek üzere yararlanılan bir yöntem olan düşük fiyatlandırme, ilk halka arzın akabinde yatırımcıların elde ettiği pozitif getiriyi ifade etmektedir. Başka bir ifadeyle, düşük fiyatlandırma olgusu, pay senetleinin borsada alım-satıma başlamasının ardından, fiyatının halka ilk arzdaki ihraç fiyatının üzerine çıkması ve yatırımcısına ilk kazancı sağlamasıdır.