• persembe@persembe.com

YATIRIM EL KİTABI


Haziran 2022
579 sayfa

Türkiye’de modern sermaye piyasaları 35 yılı aşan bir geçmişe sahip. Türkiye ekonomisi gibi inişli çıkışlı bir gelişim gösteren sermaye piyasalarımıza dair akademik ve pratik araştırmalar son yıllarda çok azaldı. Pek çok kişi yatırım kitaplarını İngilizce aslından okumayı tercih ediyor. Oysa bu alanda Türkçe literatürün gelişmesi, konuların daha iyi anlaşılması ve ülkemiz entellektüel birikimi açısından çok önemlidir. Sermaye piyasalarının çok farklı kesimlerinde bulunmuş olan Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş yatırım dünyamıza, kendi dilimizde çok kapsamlı bir finans kitabı sunuyor.

Yatırım El Kitabı’nı basılmadan önce okuma şansım oldu. Üniversitelerimizde yatırımla ilgili derslerde temel kitap olarak kullanılacağına kesin gözle bakıyorum. Bunun yanında, 2021 yılı da dahil olmak üzere en güncel verileri içermesi sayesinde bu kitap, yatırım sektörü profesyonellerine ve yatırımcılara da hitap edecektir. İçerik olarak bir yatırımcıyı ilgilendiren her alana dokunan bu kapsamlı kitap, örneklerin gerçek piyasalardan ve tanıdık olması sayesinde, ülkemizde bilgiye dayalı yatırım kültürünün oluşmasına ciddi bir katkı sağlayacaktır.

Kitabın çok fazla konu içermesi nedeniyle, okuyucunun kendisini ilgilendiren kısımları bulup bunlara öncelik vermesini öneririm. Diğer bir önerim de, İngilizce eğitim nedeniyle derinlemesine anlamakta zorlandığınız konuları kitapta bulup bunları kendi ana dilinizde özümseyin. Ben kendi adıma davranışsal finans bölümünü okurken, pek çok soyut kavramın hem Türkçe karşılığını öğrendim hem de bunlar daha iyi oturdu. Uzun yılların akademik, düzenleyici ve piyasa gözlemcisi birikimini Yatırım El Kitabı: Sermaye Pazarları, Menkul değerlere Yatırım ve Portföy Yönetimi ile genç kuşaklara aktarmak için gösterdiği özveriye yakından tanık olduğum Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş’ı bu eserinden dolayı kutlarım.
Mehmet Gerz
Ata Portföy Yönetimi
Genel Müdürü

İÇİNDEKİLER

YAZAR HAKKINDA
ÖNSÖZ
TEŞEKKÜR
1. FİNANSAL SDİSTEM VE YATIRIM
2. SERMAYE PAZARLARI
3. GETİRİ VE RİSK
4. PORTFÖY TEORİSİ
5. TEK ENDEKS MODELİ
6. RİSKLİ VARLIKLARI FİYATLANDIRMA MODELİ
7. DİĞER VARLIK FİYATLANDIRMA MODELLERİ
8. ÇOKLU FAKTÖR MODELLERİ
9. ETKİN PAZAR HİPOTEZİ
10. DAVRANIŞSAŞ FİNANS
11. TEMEL ANALİZ
12. DEĞERLEME
12 EK. FİRMA VEYA HİSSE SENEDİ DEĞERLEMESİNDE İZLENECEK YOL
13. TEKNİK ANALİZ
14. SABİT GETİRİLİ MENKUL DEĞERLER VE DİĞER SERMAYE PAZARI ARAÇLARI
15. PORTFÖY YÖNETİMİ
16. KOLLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI
17. PORTFÖY PERFORMANSIIN ÖLÇÜLMESİ
18. TÜREV ARAÇLAR VE VARANTLAR

KİTAPTAN BİR ALINTI

Güven endeksleri ekonomide önemli bir role sahiptir. Ekonomik güven endeksi ekonominin gelecekteki durumu hakkında toplumun farklı kesimlerinin beklentilerini gösteren önemli bir göstergedir. Ekonomik güven endeksi, bireylerin (tüketici ve üreticiler) genel ekonomik durum ile ilgili değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini gösteren bir endekstir. Bu endeks, ekonomide alt kesimleri kapsamakta ve tüketici güven endeksi, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve  inşaat sektörleri güven endekslerinin birleştirilmesinden oluşmaktadır. (…) Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik durum ile ilgili memnuniyeti, diğer bir deyişle iyimserliği ve endeksin 100’den küçük olması ise genel ekonomik durumdan duyulan rahatsızlığı, diğer bir deyişle kötümserliği gösterektedir.