• persembe@persembe.com

YATIRIM EL KİTABI

Mart 2024
844 sayfa

Yatırım El Kitabı’nin ikinci baskısı, ilk baskının eksiklerini gideren zengin bir içerikle çıkıyor. Finansın teorisi kadar pratiğine de önem veren Prof. Mehmet Şükrü Tekbaş, finans alanındaki son gelişmeleri kitaba dahil etmeye çok önem vermiş. Davranışsal finans konusunu genişletip yeni bir kavram olarak duygusal finansı da dahil etmiş. “ESG” diye kısaltılan sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim ve sosyal sorumluluk ile yatırım konuları da kitaba eklenmiş.

Türkiye’de bireysel emeklilik sistemine 8,7 milyon kişi dahil oldu. Toplam özel emeklilik birikimleri henüz 750 milyar TL seviyesinde olsa da bu birikim havuzu büyüyor. Milyonlarca kişinin portföylerini yönetmesi, getiriyi takip edip yatırım kararı alması gerekiyor.

Birkaç yıldır halka arzların ilgi çekmesi ile Borsa İstanbul’da yatırımcı sayısı 8 milyon’a ulaşmıştır. Ancak kısa vadeli yatırım alışkanlığı ve yetersiz yatırım danışmanlığı nedeniyle yeni yatırımcıların Borsa’da hüsrana uğrama riski artıyor. Bu yeni baskıda portföy yönetimin en önemli konuları olan portföy oluşturma, varlık dağılımı, portföy getirisi ölçme konuları örneklerle açıklanıyor. Üniversitelerde ders kitabı olması yanında Yatırım El Kitabı, yatırım profesyonelleri ve meraklı yatırım amatörleri için ana dilimizde eşsiz bir kaynaktır.

Sermaye piyasalarımızın gelişimi için uzun vadeli, dengeli ve bilgi ile yatırım yapılan bir yatırım kültürü oluşturmalıyız. Özellikle gençlerin ilgi gösterdiği finansal okuryazarlık, finansal özgürlük ve bireysel finans gibi kavramların içini doldurmak için heyecanını hiç kaybetmeyen değerli hocam Prof. Mehmet Şükrü Tekbaş’ın bu kitabı, yetkin yatırım danışmanları için engin bir yatırım el kitabıdır.

Mehmet Gerz
Ata Portföy Yönetimi Genel Müdür

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ
İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ
TEŞEKKÜR

1. FİNANSAL SİSTEM VE YATIRIM
2. SERMAYE PAZARLARI
3. GETİRİ VE RİSK
4. PORTFÖY TEORİSİ
5. TEK ENDEKS MODELİ
6. RİSKLİ VARLIKLARI FİYATLANDIRMA MODELİ
7. DİĞER VARLIK FİYATLANDIRMA MODELLERİ
8. ÇOKLU FAKTÖR MODELLERİ
9. ETKİN PAZAR HİPOTEZİ
10. DAVRANIŞSAŞ FİNANS
11. TEMEL ANALİZ
12. DEĞERLEME
13. TEKNİK ANALİZ
14. SABİT GETİRİLİ MENKUL DEĞERLER VE DİĞER SERMAYE PAZARI ARAÇLARI
15. PORTFÖY YÖNETİMİ
16. KOLLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI
17. PORTFÖY PERFORMANSIIN ÖLÇÜLMESİ
18. TÜREV ARAÇLAR VE VARANTLAR

KİTAPTAN BİR ALINTI

Güven endeksleri ekonomide önemli bir role sahiptir. Ekonomik güven endeksi ekonominin gelecekteki durumu hakkında toplumun farklı kesimlerinin beklentilerini gösteren önemli bir göstergedir. Ekonomik güven endeksi, bireylerin (tüketici ve üreticiler) genel ekonomik durum ile ilgili değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini gösteren bir endekstir. Bu endeks, ekonomide alt kesimleri kapsamakta ve tüketici güven endeksi, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve  inşaat sektörleri güven endekslerinin birleştirilmesinden oluşmaktadır. (…) Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik durum ile ilgili memnuniyeti, diğer bir deyişle iyimserliği ve endeksin 100’den küçük olması ise genel ekonomik durumdan duyulan rahatsızlığı, diğer bir deyişle kötümserliği gösterektedir.