• persembe@persembe.com

TÜREV ÜRÜNLER VE RİSK YÖNETİMİ SÖZLÜĞÜ

Ocak 2015
478 sayfa

Bilişim teknolojileri alanında yaşanan baş döndürücü gelişmelerin mali sektöre hızla uygulanması, sektörel faaliyet hacminin ve ürün çeşitliliğinin de hızla artmasına yol açmıştır. Küreselleşme finansal risklerin de çeşitlendiği bir ortam yaratmış ve yeni ürünler, yeni riskler ve yeni kavramlar ortaya çıkarmıştır. Türev ürünler ve risk yönetimi ile ilgili yüzlerce yeni kavramın üretilmesi konunun anlaşılması yönünde önemli bir engel teşkil etmektedir. Kavramların iç içe geçmesi neticesinde piyasalarda türev ürün kaynaklı riskler sıralanırken “konuya tam hakim olmadan uygulamaya geçenlerin doğurduğu sistematik risk” de öenmli bir risk olarak gösterilmektedir. Bu durumun temel nedeni kavramların ve modellerin tam olarak anlaşılmamasından kaynaklanmaktadır.

Değişen dünyaya hızla adapte olma yolunda ilerleyen Türk finans piyasalarının en temel ihtiyaçlarından bir tanesi yetişmiş eleman eksikliğidir. Bu eksiklik finans kesiminde, reel sektörde ve akademik dünyada hissedilmektedir. Ülkemizde yaşanan önemli bir boşluğu dolduracağına inandığımız bu çalışmanın Türev Ürünler ve Risk Yönetimi ile ilgili çalışma yapan her kesime yararlı olacağına inanıyoruz.

……….

“Türev Ürünler ve Risk Yönetimi Sözlüğü’nün yayınlanması, sadece Borsamız açısından önemli bir sosyal sorumluluğun yerine getirilmesi değildir, bu yayın bilim dünyasında türev piyasalar alanında daha birçok yeni eserin yolunu açacak olması ve finansal piyasalarımızda önemli bir ihtiyacı karşılayacak olması sebebiyle büyük önem taşımaktadır.” – Işınsu Kestelli, Yönetim Kurulu Başkanı, Vadeli İşlem ve Opisyon Borsası (VOB)

“Büyük zararların temelinde vadeli piyasalar ve risk yönetimi konusunda eğitim ve bilgi eksikliğini ve bundan kaynaklanan deneyim zaafiyetinin olduğu da bir gerçektir. Bu ve benzeri yayınlarla rik yönetimi konusunda piyasanın bilgi ve düzeyinin artması, bundan sonra benzer kayıplar yaşanmaması yönündeki çalışmalara katkıda bulunacaktır.” – Çetin Ali Dönmez, genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, Vadeli İşlem ve Opisyon Borsası (VOB)