• persembe@persembe.com

TÜREV PİYASALAR VE YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER

Nisan 2012
541 sayfa

Türev Piyasalar ve Yapılandırılmış Ürünler kitabı Türkiye’de 2000’li yılların başından itibaren ivme kazanmaya başlayan türev ürünler ve risk yönetimi konularında Türkçe referans kaynak ihtiyacını ortadan kaldırma hedefiyle kurgulanmıştır. Tüm kitapta teorik alt yapıyı da barındıracak şekilde örnek uygulamalarla desteklenmiş prtaiğe yönelik bir yaklaşım ele alınmıştır. Pratiğe yönelik uygulamaların yer aldığı uluslararası yayınların dahi az olduğu türev piyasalar ve yapılandırılmış ürünler konusunda ilk Türkçe kaynak olan bu çalışma, öğrencilerden işletme sahiplerine, bankaların hazine bölümlerinde çalışanlardan profesyonel yatırımcılara kadar geniş bir okuyucu kitlesine hitap etmektedir.

……….

İstanbul’un uluslararası bir finans merkezi haline gelmesinde en önemli ortak etken çalışanların bilgi birikimidir. Bu kitap, bu bilgi birikiminin oluşması sürecine katkıda bulunacaktır. Üniversitelerimizde Türkçe içerikli finansal matematik ve istatistik konularında, içerik çeşitliliğine katkı sağlayacak, akademisyenlerce araştırma alanında referans olarak kullanılabilecektir. Kitapta aynı zamanda, bankacılık ve finans alanında çalışanların uygulamalarında kullanabilecekleri pratik bilgiler de bulunmaktadır. Bu sayede bankacılık ve finans endüstrisi rik yönetimi ve finans mühendisliği uygulamalarını öğrenebileceği bir referans kaynağa kavuşmuş olacaktır. Emeği geçenlere teşekkür ederim. – Prof. Dr. A. Vedat Akgiray, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ KISIM: TEMEL İSTATİSTİK VE FİNANSAL EKONOMETRİ KAVRAMLARI

BÖLÜM 1: TÜREV ÜRÜNLERDE KULLANILAN İSTATİSTİKSEL MODELLER, FİNANSAL EKONOMETRİ KURALLARI VE KANTİTATİF TEKNİKLER

BÖLÜM 2: VADE YAPISI VE VERİM EĞRİSİ MODELLEMESİ

BÖLÜM 3: GELİŞMİŞ VOLATİLİTE ÖLÇÜM TEKNİKLERİ

BÖLÜM 4: FİNANS MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI

İKİNCİ KISIM: DÖVİZE DAYALI TÜREV ENSTRÜMANLAR

BÖLÜM 5: OPSİYONLAR

BÖLÜM 6: OPSİYON STRATEJİLERİ

BÖLÜM 7: FORWARD İÇEREN YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER

BÖLÜM 8: YAPILANDIRILMIŞ YATIRIM ÜRÜNLERİ

ÜÇÜNCÜ KISIM: FAİZE DAYALI TÜREV ENSTRÜMANLAR

BÖLÜM 9: FAZİE DAYALI TÜREV ENSTRÜMANLAR

BÖLÜM 10: FAZİ OPSİYONLARI

BÖLÜM 11: YAPILANDIRILMIŞ FAİZ ENSTRÜMANLARI

KİTAPTAN BİR ALINTI

Küreselleşen finansal piyasalarda risk yönetimine verilmesi gereken önem gün geçtikçe artmaktadır. Bu nedenle risk analizi için gerek kalitatif teknikler son zamanlarda bir hayli geliştirilmiştir. Bu noktada, belirsizliğin analiz edilmesinden önce değişkenliğin ölçülmesi gerekmektedir. Belirsizlik ise, finansal piyasalarda söz konusu olan değişkenlerin volatiliteleri cinsinden ölçülmektedir. Faiz oranları, kurlar, enflasyon oranı, borsa endeksleri, işlem hacimleri, ücretler, üretim maliyeti gibi çeşitli değişkenlerin volatiliteleri, esasında ilgili parametrelerin beklenen değerlerinden ne kadar sapma gösterdiğinin bir ölçüsüdür. Ekonomide yaşanan hızlı değişmeler özellikle volatilitenin artmasına neden olmaktadır. Gelecekteki sürprizlere karşı korunmak için volatilitenin tahmin edilmesi çok önemlidir. Esasında yüksek volatilitenin özellikle riskten kaçınan bireysel ve kurumsal yatırımcıların finansal taleplerini olumsuz etkilediği de bilinen bir gerçektir. Bu sebeple finansal piyasalarda son yıllarda yaşanan volatilitenin olumlu ve olumsuz yanları detaylı biçimde araştırma konusu olmaktadır.