• persembe@persembe.com

TURBO SERTİFİKALAR

Temmuz 2013
187 sayfa

Ülkemizde sermaye piyasasında son yıllarda önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Özellikle yasal mevzuatın tamamlanması, yeni piyasa araçlarına ilişkin uygulamaların geliştirilmesi ve birçok yatırımcının piyasaya giriş ve çıkışının kolaylaştırılması ve teşvik edilmesi, bu gelişmeleri oldukça hızlandırmaktadır. Bununla beraber, faiz oranları, döviz kurları ve emtia fiyatlarındaki dalgalanmaların yarattığo risklerden korunma ihtiyacına, mevcut finansal ürünlerin yeterince cevap verememesi para ve sermaye piyasalarında yeni finansal ürünler ortaya çıkması sonucunu doğurmuştur.

Kitabımızın birinci bölümünde türevler ve yapılandırılmış finansal ürünlere ilişkin temel bilgiler aktarılmış ve özellikle yağılandırılmış finansal ürünlere ilişkin detaylı bilgiler “Avrupa Yapılandırılmış Yatırım Ürünleri (EUSIPA)”nın sınıflandırmasına paralel bir şekilde aktarılmıştır. İkinci bölümde, yapılandırılmış finansal ürünler arasında en fazla ihraç edilen kaldıraaçlı bir ürün olan ve Türkiye’de henüz işlem görmeye başlayan turbo sertifikalar, temel özellikleri, risk getiri profili, kullanım amaçları, avantaj ve dezavantajları, fiyatlaması, vergilendirilmesi ve son olarak muhasebeleştirilmesi başlıkları altında incelenmiştir. Son bölümde ise turbo sertifikaların spekülasyon, yatırım ve riskten korunma amaçları doğrultusunda kullanımlarına yönelik varsayımsal örnek uygulamalar yer almaktadır.

İÇİNDEKİLER

  1. BÖLÜM
    TÜREVLER VE YAPILANDIRILMIŞ FİNANSAL ÜRÜNLER

Türev Ürünler

Kaldıraç
Tezgahüstü Vadeli İşlem (Forward) Sözleşmeleri
Vadel İşlem (Futures) Sözleşmeleri
Opsiyon (Option) Sözleşmeleri

Yapılandırılmış Finansal Ürünler

Anapara Korumalı Finansal Ürünler
Getiri Artırıcı Finansal Ürünler (Yield Enhancement)
Katılım Odaklı Finansal Ürünler (Participation)
Nakavtsız Kaldıraç (Leverage Without Knock-Out)
Nakavtlı Kaldıraç (Leverage With Knock-Out)
Sabit Kaldıraçlı Sertifikalar

  1. BÖLÜM
    TURBO SERTİFİKALAR

Turbo Sertifikaların Özellikleri
Turbo Sertifikaların Avantajları
Turbo Sertifikalardaki Riskler
Uzun Turbo Sertifika
Kısa Turbo Sertifika
Turbo Sertifikaların Fiyatlaması
Varant, Futures ve Turboların Karşılaştırması
İhraççı Açısından Turbolar
BIST”de Turbo Sertifikalar ve İşlem Kuralları
Turbo Sertifikalarda Vergilendirme
Turbo Sertifikaların Muhasebeleştirilmesi

  1. BÖLÜM
    TURBO SERTİFİKALARA İLİŞKİN ÖRNEK UYGULAMALAR

Turbolarla Spekülatif İşlem
Turbo Sertifikalrla Riskten Korunma
Turbolarla Anapara Garantili Yatırım

SÖZLÜK
EKLER
KAYNAKÇA

KİTAPTAN BİR ALINTI

Getiri artırıcı yapılandırılmış finansal ürünler, yukarı yönlü sınırlı kâr potansiyeli olan, ancak anapara garantisi sağlamayan finansal araçlardır. Yukarı yönlü sınırlı kâr potansiyeli ve anapara garantisi sağlamaması bu araçların getirilerinin hazine bonosu ve anapara korumlaı sertifika getirilerine kıyasla daha yüksek olmasına neden olmaktadır. Bu araçların taşıdıkları risk, hemen hemen dayanak varlığın taşıdığı riske eşdeğerdir.

Getiri artırıcı yapılandırılmış finansal ürünler, özellikel sınırlı bir artış potanssiyeli olan ve/veya düşen piyasalarda, yatırımcılara getiri elde etme fırsatını sunar. getiri, dayanak varlığa dayalı olarak kupon, şartlı prim ödemesi ve/veya ürünün satın alma fiyatı üzerinden yapılan iskonto biçiminde olabilir.

Getiri artırıcı yapılandırılmış finansal ürünler yatırımcılarına itfa tarihinde asgari bir ödeme sunmazlar. Bununla birlikte, dayanak menkul kıymet fiyatı, bariyer fiyat seviyesinin altına düşmedikçe ürün bazı durumlarda koşullu koruma sağlar. getiri artırıcı finansal ürünler anapara korumalı ürünler değillerdir. En kötü senaryoda yatırımcının tüm başlangıç yatırımını kaybetme riski vardır.