• persembe@persembe.com

SPK LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK TESTLERİ

Eylül 2004 (2. baskı)
359 sayfa

2nci baskısı tamamen güncellenen bu kitap, bugüne kadar yapılan lisanslama sınavlarına hazırlık için MIDA Institute tarafından bazı banka ve aracı kurum çalışanlarına verilen eğitimlerde elde edilen deneyimin ışığında ortaya çıktı.  Sorular, sınav konusu olan modülleri uzun meslek hayatları boyunca uygulayan ve çeşitli gruplara defalarca SPK sınavlarına hazırlık eğitimi veren uzman bir ekip çalışmasının ürünüdür.

Sorular hazırlanırken, adayların her soruda yeni bir  bilgi edinmesi hedeflendi.  Verilen eğitim süreci içinde denenerek geliştirilen testlerin yararı sınavlarda başarı gösteren adaylarca da dile getirilmiştir.

SPK lisanslama sınavlarına katılacak adaylar için yeni bir kaynak olma niteliğindeki SPK Lisanslama Sınavlarına Hazırlık Testleri 1448 orijinal sorudan oluşuyor.  Temel Düzey bölümünde her modül için birbirinden farklı sorulardan oluşan beş ayrı test ve ayrıca İleri Düzey bölümünde 199 fark sorusu yer alıyor.

İÇİNDEKİLER

LİSANSLAMA SINAVLARI İLE İLGİLİ BİLGİLER
BİRİNCİ BÖLÜM: TEMEL DÜZEY TESTLERİ
Temel Ekonomi
Sermaye Piyasası Mevzuatı, İlgili Mevzuat ve Etik Kurallar
Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları
Hisse Senedi Piyasaları
Tahvil ve Bono Piyasaları
Diğer Teşkilatlanmış Piyasa ve Borsalar
İlgili Vergi Mevzuatı
Temel Finans Matematiği, Değerleme Yöntemleri, Muhasebe ve Mali Analiz
Takas ve Operasyon İşlemleri
İKİNCİ BÖLÜM: İLERİ DÜZEY TESTLERİ
İleri Düzey Sınav Konuları
Sermaye Piyasası Mevzuatı, İlgili Mevzuat, Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku
Finansal Yönetim
Muhasebe, Denetim ve Etik Kurallar

Testler ve Cevap Anahtarı