• persembe@persembe.com

SİSTEMATİK STRATEJİK PLANLAMA

Haziran 2014
235 sayfa

Bu kitap uygulamaya yönelik ve pratik bir biçimde stratejik planlama tekniklerinin/araçlarının tamamını sunmaktadır. Gerektiğinde bu araçlar daha kullanıcı dostu ve etkili olmaları için ayrıntılandırılmıştır (orijinal kaynaklara dayalı olarak). Ancak, belki de en önemlisi, belirli araçları hangi koşullarda ve nasıl kullanabileceğinizin tespiti ve bunların nasıl doğrudan etkili sonuçların elde edilmesi yönünde odaklandırılabileceği konularında size rehberlik sağlanmaktadır.

Bu kitap temel olarak, stratejik planlayıcılar ve profesyoneller için yazılmıştır.

İÇİNDEKİLER

I. KISIM
STRATEJİK PLANLAMA ve ÖNCESİ-SONRASI

VİZYON, MİSYON ve TEMEL İLKELER
STRATEJİK PLANLAMA
STRATEJİK PLANLAMA YAKLAŞIMI
FONKSİYONEL PLANLAR

II. KISIM
SİSTEMATİK STRATEJİK PLANLAMA (SSP)

SSP – GELİŞTİRİLMİŞ VERSİYON
SSP – SADELEŞTİRİLMİŞ VERSİYON

III. KISIM
SİSTEMATİK STRATEJİK PLANLAMANIN ADIMLARI

ÇEVRE ve İŞLETME İÇİ KOŞULLARIN ANALİZİ – MEVCUT DURUM
REKABET AVANTAJLARINI BELİRLEMEK
SENARYO ANALİZİ ve FIRSATLARI TANIMLAMAK
STRATEJİK AMAÇLAR, ANA HEDEFLER ve ANA STRATEJİLER
EN UYGUN STRATEJİK PLANIN SEÇİLMESİ

IV. KISIM
UYGULAMA PLANI ve KONTROL

UYGULAMA PLANI
İZLEME ve DEĞERLENDİRME

EKLER
KAYNAKÇA

KİTAPTAN BİR ALINTI

Sistematik Stratejik Planlama, bir kuruluşun mevcut durumunu, fırsatlarını, uzun vadeli hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmak için uygulayacağı stratejileri planlamak için takip edeceği prosedürler düzenidir.

Sistematik Stratejik Planlamanın amacı işletmenin geleceğe bakmasını sağlamaktır, dolayaısıyla ihtiyaçlar ve ortam ile ilgili daha iyi bilinç sağlamak için geleceği etkileme veya geleceğe yönelik proaktif bir pozisyon alma fırsatı tanır; kuruluşun amaçlarının tanımlanmasına ve bunlar üzerine odaklanılmasına yardımcı olur; yönelim, süreklilik ve etkili liderlik duygusu sağlar; herkesi sisteme dahil eder; ve insanlar, programlar ve tahsis edilen kaynaklar için hesaplanabilirlik standartları sağlar.