• persembe@persembe.com

SERVET KÖPRÜSÜ

Ocak 2014
148 sayfa

Servet kavramının şirket dışındaki yönleriyle birlikte toplu olarak el alınması, ekonomik kalkınmanın ön koşulu olan özel sermaye birikimini yaygınlaşması açısından kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Aile servetinin kurumsal yönetimini, bu yönüyle düzgün işleyen bir serbest piyasa ekonomisinin gereği olarak görmeliyiz. – Muharrem Yılmaz, TÜSİAD, Yönetim Kurulu Başkanı

Servet yönetiminin çok disiplinli boyutunu göz önünde tutarak değişik ülkelerde karşılaşılan uygulamaları Türkiye bağlamında rafine eden bir model ve kaynak sunan bu çalışmayı bir milat olarak kabul ediyorum. – Şaban Erdikler, Erdikler Yeminli Müşavirlik Limited Şirketi, Partner

Kuşaktan Kuşağa Servet Köprüsü, servet yönetiminde farklı disiplinlerin uzmanlığına duyulan ihtiyacı ele alarak, ülkemizde kurumsal yönetim alanında yapılan yayınlar arasında önemli bir boşluğu doldurmaktadır. – Av. Ümit Hergüner, Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık Ortaklığı, Kıdemli Ortak

İÇİNDEKİLER

Tablolar Listesi
Önsöz
Giriş
Bölüm 1. Servetin Ortak Yönetimi
1. Servet yönetimine bütünsel bakış
2. Servetin korunmasında kurumsal yönetimin rolü
3. Aile ve finansal sistemin sınırlarının belirlenmesi
4. Servetin ortak yönetimi için gerekli koşullar
5. Aile üyeleri ve şirketin finansal ihtiyaçları
5.1. Ailenin genişlemesiyle değişen finansal özellikler
5.2. Kâr payı politikası
5.3. Kâr payına alternatif likidite programları
Bölüm 2. Servet Yönetimi Plânı
1. Finansal bağımsızlık hesaplaması
2. Servet yönetimi plânının aşamalası
2.1. Yatırım ekibi ve yönetim ekibinin kurulması
2.2. Yatırım hedeflerinin belirlenmesi
2.3. Risk/Getiri dengesinin tanımlanması
2.4. Verlık dağılımının belirlenmesi
2.5. Servet yönetimim plânının uygulanması
2.6. Yatırım performansının izlenmesi ve raporlanması
3. Özel fon
4. Sosyal yardım ve bağışlar
Bölüm 3. Servet Transferi
1. Veraset plânlanması
2. Tröst
3. Yatırımcı alokasyonu
4. Hissedarlar Anlaşması
5. Hayat sigortası
Bölüm 4. Aile Ofisi
1. Aile ofisinin kurumsal yönetim rolü
2. Aile ofisitürleri
2.1. Hizmet kapsamı açısından aile ofisleri
2.2. Hizmet verilen aile sayısı açısından aile ofisleri
2.3. Yönettikleri varlığın büyüklüğü açısından aile ofisleri
3. Aile ofisinin kuruluş aşamaları
3.1. Aile ofisi hizmet kapsamının belirlenmesi
3.2. Aile ofisi iş plânının hazırlanması
3.3. Aile ofisinin alt yapısı
4. Varlık optimizasyonu
5. Aile ofisi yatırımlarının niteliği
6. Aile ofisi yatırım süreci
7. Yönetim destek hizmetleri
Dizin
Kaynakça
Yazarlar Hakkında

KİTAPTAN BİR ALINTI

Veraset plânlaması yapabilmek için önce kişinin toplam mal varlığının net değerinin bilinmesi gerekir. Mal varlığının net değeri, varlıkların toplam değerinden kişinin borçlarının çıkarılması ile hesaplanır.

Toplam mal varlığınızın net değerinin hesaplanması miras nedeniyle varislerin ne kadarlık bir vergi ödemekle yükümlü olacağının öngörülmesini de sağlayarak servet yönetimi plânı kapsamında gerekli likidite düzenlemesinin yapılmasını sağlar. Varislerin mirastan kaynaklanan vergiyi ödeyecek nakde sahip olmaması nedeniyle mal varlıklarının değerinin çok altında satılmak zorunda kalınması ya da vergi yükü nedeniyle likidite sorunu yaşanması aile servetinin yok olmasına yol açan beşlıca nedenlerden biri olmuştur.

Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de karşılıksız servet intikâli vergiye tabidir. Karşılıksız intikâl, servetin (a) ölen bir kimseden miras ve vasiyet yoluyla başkalarına geçmesi veya (b) hayatta olan kişiler arasında bağış yoluyal transferi şeklinde gerçekleşmektedir. Birinci durumda veraset vergisi, ikinci durumda ise intikâl vergisi söz konusu olur.