• persembe@persembe.com

SERMAYE PİYASASI VE BORSA

Aralık 2016
750 sayfa

Bu kitap, sermaye piyasası ve borsaya ilgi duyan herkese, işin teorik ve akademik yanını da ihmal etmeden, piyasanın tarihi, kurumları, araçları ve işleyişi konusunda bilgi vermeyi amaçlıyor.İkinci hedefi, piyasanın ve kurumlarının zaman içerisindeki evrimi üzerinde durarak bugünün temellerini ortaya koymaya çalışmak. Üçüncü olarak, bu piyasalarla ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyenlerin ve özellikle menkul kıymetlere yatırım yapanların, bu sektörde çalışanların, sektöre yönelik eğitim yapanların ve sermaye piyasası dersi alan öğrencilerin uzun süre kullanabilecekleri bir refereans kitabı olmayı hedefliyor. Kitabın bir diğer amacı, sermaye piyasasına “indi-çıktı” perspekteifinden değil de ekonomik bir pencereden bakmak isteyenlere de gerekli temel bilgileri ve analizleri sağlamak. Kitabın son hedefi ise, 30 yılı geride bıraktığımız bu dönemde tarihe bir iz bırakmak. Bu amaçla, Türk sermaye piyasasının son 33 yıllık dönemine damgasını vuran önemli kişilerle yapılmış söyleşilerle süreci bir de içinde yaşayan, aldıkları kararlarla piyasayı yönlendiren veya büyük servetler edinen ya da iflâs edenlerin samimi değerlendirmeleri dahil edildi. Kitapta yapılan analizler ve verilen bilgileri yanı sıra bu söyleşilerin içerdiği çok değerli ve ilk defa yayımlanan bilgiler ve tanıklıklar bu piyasanın nereden nereye geldiği konusunda, bu süreci birinci elden yürütmüş veya şahitlik yapmış kişilerin ağzından, okurlara büyük bir tecrübe aktarıyor.

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

 1. FİNANSAL PİYASALAR

1.1 Piyasa
1.2 Finansal Piyasalar
1.3 Finansal Piyasalarda Bilgi
1.4 Finansal Piyasaların Ekonomik Fonksiyonları ve Büyüme
1.5 Finansal Piyasalarda Risk
1.6 Düzenleme
1.7 Finansal Piyasaların Yapısını Belirleyen Gelişmeler

 1. BATI”DA VE TÜRKİYE”DE SERMAYE PİYASASI VE BORSANIN TARİHİ

2.1 Btı”da Sermaye Piyasası ve İlk Borsa
2.2 Osmanlı’da Durum
2.3 Cumhuriyet Dönemi

 1. TÜRKİYE”DE MODERN SERMAYE PİYASASININ GELİŞİMİ

3.1 1981-1992 Dönemi
3.2 1992-1999 Dönemi
3.3 1999 ve Sonrası
3.4 Yeni Türk Ticaret Kanunu
3.5 Yeni Sermaye Piyasası Kanunu

 1. İHRAÇÇI KURULUŞLAR VE ARAÇLARI

4.1 Anonim Şirketler
4.2 Kamu Kuruluşları

 1. YATIRIMCILAR

5.1 Bireysel Yatırımcılar
5.2 Yabancı Yatırımcılar
5.3 Kurumsal Yatırımcılar

 1. YATIRIM KURULUŞLARI (ARACI KURULUŞLAR)

6.1 Merkez Bankası
6.2 Sermaye Piyasalarında Aracılık
6.3 Sermaye Piyasalarında Bankaların Aracılık Faaliyetleri
6.4 Sermaye Piyasalarında Aracı Kurumlar
6.5 Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği
6.6 Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar

 1. DİĞER SERMAYE PİYASASI KURUMLARI

7.1 Derecelendirme (Rating) Faaliyeti ve Şirketleri
7.2 Gayrimenkul Değerleme Faaliyetleri Ve Gayrimenkul Değerleme Şirketleri
7.3 Portföy Yöneticiliği

 1. BORSA İSTANBUL (İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI)

8.1 Menkul Kıymet Borsaları ve Foksiyonları
8.2 Borsa İstanbul (BİST)
8.3 Kotasyon Koşulları

 1. TAKASBANK VE MERKEZİ KAYIT KURULUŞU

9.1 Takasbank
9.2 Merkezi Kayıt Kuruluşu

 1. DÜNYA FİNANSAL KRİZİ

10.1 Krizin Hikâyesi
10.2 Ekonomik Kriz ve Dünyaya Yayılma
10.3 Bazı Dersler
10.4 Kriz Sonrası Finansal Pİyaaların Yeniden Düzenlenmesi

 1. 1981 – 2013: 33 YILIN BİLANÇOSU

11.1 mali Sektörün Görünümü
11.2 Küresel Mali tasarruflar ve Türkiye’nin Payı
11.3 Kurumsal Çerçeve, Araç Çeşitliliği ve İnsan Gücü Gelişimi
11.4 İhraççı Kuruluşlar ve Sermaye Piyasası
11.5 Sermaye Piyasasında Yatırımcılar
11.6 Aracı Kuruluşlar
11.7 Uluslararası Karşılaştırmala
11.8 Sermaye Piyasasının Şefaflaşma, Mali Standartların Gelişmesi, Şirketlerin Kurumsallaşması ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin Gelişmesine Katkısı
11.9 Bilanço
11.10 Türk Sermaye Piyasasında Önümüzdeki Döneme İlişkin Beklentiler
11.1 Son Söz

 1. TANIKLIKLAR: TÜRKİYE”DE SERMAYE PİYASASININ KURULUŞUNA TANIKLIK ETMİŞ OLAN KİŞİLERLE YAPILAN SÖYLEŞİLER

12.1 İsmail Türk
12.2 Vahdettin Ertaş
12.3 Muharrem Karslı
12.4 Yaman Törüner
12.5 Recep Önal
12.6 Enver Çapçı
12.7 Hasan Ersel
12.8 Emin Çatana
12.9 Yusuf Ziya Toprak
12.10 Erol Göker
12.11 Nasrullah Ayan

KAYNAKÇA