• persembe@persembe.com

SERMAYE PİYASASI LİSANSLAMA REHBERİ

Nisan 2015
98 sayfa

Türkiye’de sermaye piyasasında kariyer yapmak isteyenlerin çalışabilecekleri alanlara göre lisansların tasarlanması ve mevzuatın oluşturulması görevi Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yürütülmekte, ancak, lisanslama sınavlarının organizasyonu, lisans belgelerinin hak sahiplerine verilmesi, lisans yenileme eğitimlerinin yapılması ve sektördeki lisanslı personele ait sicil kayıtlarının tutulması görevi, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kurululu A.Ş. (SPL) tarafından yürütülmektedir. Lisanslama sınavları ve lisans belgelerini alma süreci, Ağustos 2014’ten itibaren önemli ölçüde değişmiştir. Bu değişiklikten daha önemlisi, soruların temeli olan mevzuatın büyük oranda değişmiş olması nedeniyle, her açıdan yeni bir döneme girilmiştir. Bu yeni dönem ve süreçler çerçevesinde, lisanslama sınavlarına girecek adayların ihtiyaç duyacağı temel bilgiler pratik bir içerikle bu kitapta ele alınmaya çalışılmıştır. Sermaye Piyasası Lisanslama Rehberi’nin tüm ilgililere hayırlı olmasını dileriz.

İÇİNDEKİLER

Finans Sektöründe ve Halka Açık Şirketlerde Kariyer İmkanları
Sermaye Piyasası Kurulu, SPK
Sermaye Piyasası Kurumları
Hangi Lisans Belgesi İçin Başvuru Yapılmalı
Lisans Türleri
Lisansa Tabi Personel
Lisans Belgeleri; Hangi Kurumda ve Görevde/Ünvanda Hangi Lisans Belgesi Gereklidir?
Lisanslama Sınavlarını Kim Yapar?
Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş., SPL
Lisanslama Sınavları Başvuru Şartları
Gayrimenkul Değerleme Uzmanları ve Konut Değerleme Uzmanları İçin Tecrübe Koşulu ve Lisanslara Göre Ayrım
Sınav Konularının Aşt Başlıkları
Sınavlarla İlgili Muafiyetler
Sınavlara Başvuru Kuralları
Sınav Notları
Daha Önce Girilen Sınavlarda Geçme Notları
Sınavların Geçersiz Sayılması
Sınav Sonuçlarına İtiraz
Sınav Ücretleri
Sınav Kurulu
Lisans Yenileme Eğitimi, Lisansın Askıya Alınması veya İptal Edilmesi
Sicil
Yabancı Belgelerle Çalışma Hakkı
Lisans Belgelerinde Denklik Tablosu
Daha Önce Kazanılan Lisans Alma Hakları ve Diğer Haklar;Sınav Konularında Denklik Tablosu
Çalışmadan Sınavlarda Başarılı Olmak Mümkün mü?
Sınavlara Nasıl Çalışmalı?
Sınavlara Hazırlık İçin Hangi Kaynakları Kullanmalı?
Lisanslama Sınavlarına Ne Zaman Girilmeli?
Geçmiş Sınav Sonuçları İle İlgili Bazı Veriler
Lisanslama Sınavları Bağlamında Bazı Eleştiri Konuları

KİTAPTAN BİR ALINTI

Mevcut veriler, lisanslama sınavlarında başarı oranlarının düşük olduğunu göstermektedir. Bu veriler, farklı açılardan yorumlanabilir. Birinci bakış açısı, soruların zor olduğu hatta yapılan işle birebir örtüşmediği bu nedenle sınavlardan geçme oranının bu tablo olduğu yönündedir. İkinci bakış açısı ise, sınavların makul soruları olduğu ancak başarı oranının düşük olmasının adaylardan kaynaklandığı yönündedir. Şurası bir gerçektir ki, sermaye piyasasında çalışabilmek, iş süreçlerine uyum sağlayabilmek ve güçlü bir kariyer için adayların özveri ile bu sınavlara hazırlanması gerekmektedir.