• persembe@persembe.com

VERİMSİZLİK TUZAĞINDAN ÇIKIŞ

Şubat 2016
222 sayfa

Ülkemiz 2007”den bu yana “Orta Gelir Tuzağı”na girdi! Mevcut gidişatla ve eğer uygun önlemler alınmazsa çok uzun süre ile bu tuzaktan kurtulma olanağı da gözükmüyor. Bu durum “Çağdaş Ülkeler Seviyesinin Üstü” olan esas “Ülkemiz Vizyonu”nun gerçekleştirilmesini de uzak tarihlere atıyor.

İşte bu kitabın gayesi de bu tuzağın arkasında çok konuşulmayan esas nedenlerden en önemlisini saptamak ve bunun giderilmesi için sistem geliştirmek… Nedir bu çok önemli neden? “Verimsizlik Tuzağı!”

Ülkemizdeki işletmelerin sayıca %99,5’inden fazlasını ve istihdamda %75 civarını teşkil eden KOBİ’lerimiz ne yazık ki bu tuzağın içindeler. İşte ülkemiz de bu nedenle “Orta Gelir Tuzağı”ndan çıkamıyor. “Orta Gelir Tuzağı”ndan çıkışı sağlamanın yolu, öncelikle işletmelerimizi “Verimsizlik Tuzağı”ndan kurtarmak.

Bu kitap, bunun tüm çağdaş dünyada, artık son 20 yılda iyice gelişen ve yaygınlaşan “Yalın Sistem”i Kullanmayı Yaygınlaştırmak” ile mümkün olduğunu ve bunun bir matematik modelini tüm yönetim takımlarına iletmeyi amaçlıyor.

Ülkemiz, bu model ve yöntemle “Çağdaş Ülkeler Seviyesi Üstü” vizyonuna ulaşma yolunda çok büyük bir hamle yapabilir.

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM 1: TÜRKİYE VE DÜNYA, MAKRO VERİLER ANALİZİ
BÖLÜM 2: İŞLETME VE KURUMLARIMIZIN ANALİZİ
BÖLÜM 3: HEDEFLERİMİZ NE OLMALI?
BÖLÜM 4: YALIN YÖNETİM
BÖLÜM 5: STRATEJİK PLAN YAPMAK
BÖLÜM 6: AR-GE, İNOVASYON (YENİLEŞİM)
BÖLÜM 7: İŞLETMEMİZİ ÖLÇELİM
BÖLÜM 8: EĞİTİM – DANIŞMANLIK HAMLESİ
BÖLÜM 9: ÇAĞDAŞ UYGARLIĞIN ÖTESİ
KAYNAKLAR

KİTAPTAN BİR ALINTI

Kalite problemleri sürekli üzerinde “günlük” olarak çalışılması gereken problemlerdir. Tek tek ele alınmalıdır.

Problemlerin günlük toplantıda tüm ilgililerle birlikte incelenmesi sağlanmalıdır. Bu amaçla bir gün önce yaşanan problemler, başta müşteri şikâyetleri olmak üzre, hatalı ürün, ya da hizmet ile fire ve hurdalar bir panoda ilgillilere sunulur.

Bu sistem, ürün ve hizmet üreten her türlü kuruluş için çok önemli bir uygulama alanıdır. Bu alanın iyi kullanılması sayesinde kuruluş; kendisini müşterisine giderek daha iyi ürün ya da hizmet sunar halde bulacaktır.

Günlük müşteri şikâyetleri ya da yaşanan problemlerle ilgili hataların panoda sunulması sayesinde, ilgili ürün ya da hizmetlerdeki hatalar tüm ilgililere duyurulmuş olur.

Hata ve problemlerle ilgili çözüm grupları kurulması dahil her bir hata için burada karar alınır. Toplantı ayakta yapılır. Başlangıçta uzun süren bu toplantılar giderek 15 dakikaya sığacak hale gelir.