• persembe@persembe.com

PROJE YÖNETİMİ

Ekim 2020
219 sayfa

Teknolojinin hızla geliştiği ve çevik olmanın neredeyse zorunlu olduğu günümüzde proje yönetiminin başarılı olması için sadece kahraman proje yöneticilerine ve Agile koçlara değil, herkesin proje yönetimini ve Agile bildiği organizasyonlara ihtiyaç vardır. Bu kitap sadece proje kahramanları için değil, projelerde görev alıp proje yönetimine ve Agile’a ilgi duyan herkes için yazılmıştır. Bu kitapta proje yönetiminin tarihçesinden başlayıp, günümüze kadar uzanan mühendislik pratiklerini, metodolojisini ve evrimini detaylı bir şekilde göreceksin. Yazılım dünyasında yolculuğa çıkacak, geleneksel yazılım geliştirme yöntemleri ile Agile (Scrum, Kanban) yöntemleri inceleyecek, bu yöntemleri karşılaştırma fırsatını yakalayacaksın. Bölüm sonlarındaki hikayelerle bu yaklaşımları daha rahat anlayabileceksin. Son olarak, örnek dökümanlarla da proje yönetiminde kullanılan birçok pratiği öğrenme ve kendi projelerinde uygulama şansına sahip olacaksın. Geçmişten günümüze proje yönetimi konulu bir yolculuğa çıkmaya hazır mısın?

. . . . . . .

İÇİNDEKİLER

Ön Söz
Teşekkür
Proje Yönetimi Tarihçesi
Proje Yönetimi
Yazılım Proje Yönetimi
Agile Proje Yönetimi
Kaynakça
Yazar Hakkında

. . . . . . .

KİTAPTAN BİR ALINTI

Peki “proje” nedir? Literatürü incelediğimizde göreceğimiz gibi, proje kavramı farklı yazarlar tarafından farklı biçimlerde tanımlanmıştır. Örneğin Gray & Larsoni projeyi “kompleks, rutin olmayan, bir defaya mahsus, zaman, bütçe, kaynak ve performans spesifikasyonları ile sınırlı, belirli müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak, özgün bir çaba” olarak tanımlamıştır. Project management Institute (PMI) ise proje kavramı için “özgün bir ürün ya da hizmet yaratmak üzere ortaya konan geçici bir çaba” tanımını vermektedir.

Bu iki tanımdan yola çıkarak diyebiliriz ki, bir işe proje diyebilmemiz için onun öncelikle geçici bir çaba olduğunu tespit etmemiz gerekir. Projeleri operasyonlardan ayıran en büyük özellik budur. Projeler, geçici çabalardır. Bir başlangıç ve bitiş tarihleri vardır. Eğer siz bir bitiş tarihi belirlemediyseniz, bir kapanış süreciniz yoksa, yaptığınız işi tekrardan düşünün. Zira bir proje değil, bir operasyon üzerinde çalışıyor olabilirsiniz.