• persembe@persembe.com

PORTFÖY SİGORTASI

2014
214 sayfa

Finans kitaplarını, özellikle türev ürünlerle ilgili kitapları okumak kolay değildir. Ancak, Dr. Ugan’ın Portföy Sigortası kitabını bir solukta okudum. Hisse senedi yatırımının uzun vadeli olduğu, volatilitenin ise başta türevler olmak üzere çeşitli araçlarla azaltılabileceği ve hatta sermayenin tamamen ya da kısmen korumalı hale getirilebileceği uzun yıllar göz ardı edildi. Bu çalışma finansal türevlerin ekonomik bir işlevi olmadığı iddialarına da bir yanıt niteliğinde. Sadece portföy yöneticilerinin değil, sermaye piyasalarında kariyer yapmakl isteyen herkesin okuması gereken bir kitap. – İlhami Koç, Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı

Çok başarılı bir çalışma; piyasalarada dalgalanmanın önemli derecede arttığı son yıllarda portföy sigortası çok öenmli bir araç olarak öne çıkmakta. Kitapta bu konu en basitten en karmaşşığına kadar ayrıntılı bir şekilde açıklanıyor. gerek fon yöneticileri için, gerekse sofistike bireysel yatırımcılar için çok faydalı olacağına inanıyorum. – Saltık Galatalı, Akbank T.A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı

Türk finans piyasalarında yatırımcıların Vadeli Opsiyon Borsası kuruluşu ile tanıştığı Finansal Vadeli Türevler ve 2013 yılında işlem görmeye başlayan Organize Opsiyon Borsası (VIOP) ürünleri yardımıyla önümüzdeki dönemde Dinamik Portföy Sigortası tekniklerine ihtiyaç duyacakları açıktır. Bu sebeple eseri konuyu teorik ve pratik güncel uygulamalar desteğinde incelemekte olan önemli bir kaynak olarak görmekteyim. – Doç. Dr. Evren Bolgün, Notus Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı

Hayne Leland bir gece yarısı “Eureka” diyerek Portföy Sigortası konseptini götürdüğü arkadaşı Mark Rubinstein “bu çarpıcı fikri ben neden daha önce düşünmedim” dedi ve ikili hemen işe koyuldu. Bu basit ve dahiyane yöntem yanlışlıkla 1987 hisse senedi çöküşünün sebebi olarak gösterilerek piyasalardaki itibarını kaybetti. Gökhan Ugan’ı, birçoğumuza bu etkili yöntemi hatırlattığı ve yeni yetişen yatırımcılara öğrenme fırsatı sunduğu için kutluyorum. Bütün finans programlarında ders kitabı olarak okutulacak nitelikte bir eser kazandırdı ulusal kitaplığımıza. – Erda Gerçek – Thales Eğitim ve Danışmanlık Yönetici Ortağı

 

İÇİNDEKİLER

Önsöz
Giriş

1. Bölüm: Portföy Sigortasına Giriş
2. Bölüm: Portföy Sigortalama Teknikleri
3. Bölüm: Portföy Sigortalama Stratejileri
4. Bölüm: Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Dinamik Portföy Sigortalama Stratejilerde Kullanılması
5. Bölüm: Portföy Sigortalama Stratejilerinin Karşılaştırılması
6. Bölüm: Dinamik Portföy Sigortalama Stratejilerinin Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar
7. Bölüm: Portföy Sigortalama Stratejilerinin Gerçek Piyasa Verileri ile Test Edilmesi

KİTAPTAN BİR ALINTI

Finansal piyasalarda hiç risk almadan kazanılabilecek getiri risksiz faiz oranı ile ifade edilmektedir. Bu oranın üzerinde her türlü getiriyi elde etmek için belirli ölçüde risk almak gerekir. Risk iştahı kişiden kişiye değişkenlik gösterdiği için her bireyin hangi durumda ne kadar alabileceğini önceden kestrimek zordur. Davranışsal finans teorisi, insanların klasik finans teorilerinde varsayıldığı gibi her zaman rasyonel davranmayabileceğini iddia etmektedir. Yapılan araştırmalar insanların gelir elde etmek için daha az riskli seçeneklere, giderden kaçınmak için ise daha çok riskli seçeneklere yöneldiklerini göstermektedir.

1980’li yıllarda iki üniversite profesörü tarafından bulunana ve bir finansal ürün olarak pazarlanan portföy sigortası stratejisi, yatırım değerinin belli bir seviyenin altına düşmesini önlerken, olası kâr hareketlerine büyük bir oranda iştirak edilmesine imkan tanıyarak piyasa katılımcılarının dikkatini çekmeyi başarmıştır. Katlanılabilecek azami zarar miktarı portföyü yöneten kişinin kontrolü altında olduğundan belirsizlik ölçülebilir bir riske dönüştürülerek alınmak istenen riske uygun bir alım-satım stratejisi geliştirebilmektedir. Strateji portföy kompozisyonunun ne zaman ve nasıl değiştirilmesi gerektiğini belirli bir algoritma çerçevesinde söylediği için yatırımcının rasyonel olmayan davranışlarından ötürü zarar etmesini de engeller. Diğer bir ifadeyle, portföy sigortası stratejisi yatırımcıların evdeki bulgurdan olma endişesi olmadan gönül rahatlığıyla Dimyat”a gidebilmeleri için biçilmiş kaftandır.