• persembe@persembe.com

PİYASALAR ÇARPIŞINCA

Ocak 2009
When Markets Collide: Investment Strategies for the Age of Global Economic Change
Çeviri: Şehnaz Tahir Gürçağlar
334 sayfa

Mohamed El-Erian dünyanın en yetenekli ve başarılı risk yöneticilerinden biridir. El_Erian bu kitapta ileri risk analizine yönelik akademik bilgileri bir portföy yöneticisinin gerçek dünya ekonomisine ilişkin görüşleriyle bir araya getiriyor. Modern yatırım dünyasını anlamak isteyen herkes mutlaka okumalı. – Alan Greenspan

Bu müthiş kitap, geçmişin ışığında geleceği anlatıyor. El-Erian farklı düzeylerde değişimin dinamiklerini ele alıyor ve hedefi on ikiden vuruyor. – Peter L. Bernstein, Tanrılara Karşı kitabının yazarı

Geçmişte yatırımcılar ABD’yi ve sonra belki Avrupa ve Japonya’yı doğru anlamakla yetinirlerdi. Mohamed El_Erian bu tektonik kıtaların yeni bir dünyaya gebe olduğunu anlatıyor. Ustaca yazılmış, nalaması kolay bu kitap değişen küresel ekonomiyi anlamak için önemli. – Bill Gross,  PIMCO Direktörü, Kurucusu ve CIO”su

……….

Ekonomi konusundaki temeli, finans piyasalarına ilişkin derin bilgisi ile Mohamed El-Erian ancak onun yazabileceği bir kitaba imzasını atmış. Harvard Management Company ve PIMCO’nun zirvedeki konumu sayesinde okuru günümüzün piyasa çalkantıları içinde yaşanan sarsıntılar, güçlükler ve istisnai fırsatlar konusunda aydınlatıyor. – Seth A. Clarman

Dehşet ve coşku dolu yeni küresel finans dünyası için en iyi kılavuzu bize Mohamed El-Erian sunuyor. – Niall Ferguson, William Ziegler Harvard Business School’da Profesör ve The House of Rothschild ve The Cash Nexus kitaplarının yazarı

Mohamed El-Erian’ın kitabı değişen küresel ortamın ve finans mimarisinin ve gelişmekte olan ülkelerin artan öneminin yatırımın doğasını ve risk yönetimini nasıl değiştireceğini gözler önüne seriyor. – Michael Spence, Nobel Ekonomi Ödülü Sahibi (2001)

Mohamed El-Erian eşine az rastlanır bir insan: Finans piyasalarında usta bir katılımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda onlara ilişkin önemli analizler de sunuyor. Yazdığı kitap önemli ve acilen okunmalı. Mikro düzeyden makro düzeye rahatlıkla geçiyor. Mutlaka okunmalı. – Fareed Zakaria, Editör, Newsweek International

İÇİNDEKİLER

Önsöz

Giriş: Gürültüdeki Sinyalleri Duymak

BÖLÜM 1
Sapmalar, Muammalar ve Çözümü Zor Bilmeceler

BÖLÜM 2
Geleneksel Kaynaklar Bizi Nasıl Başarısızlığa Sürükledi?

BÖLÜM 3
Önemliyi Önemsizden Ayırmak

BÖLÜM 4
Yeni Varış Noktasını Anlamak

BÖLÜM 5
Yolculuğun Geleceği

BÖLÜM 6
Küresel Ekonomşk ve Finansal Değişikliklerden Yarar Sağlayabilmek: Yatırımcılar İçin Eylem Plânı

BÖLÜM 7
Ulusal Politika Belirleyiciler ve Uluslararası Kurumlar İçin Eylem Plânı

BÖLÜM 8
Güçlendirilmiş Risk Yönetimi

Sonuç

Notlar

Teşekkür

Yazar Hakkında

KİTAPTAN BİR ALINTI

İlginçtir, ilerdebizi bekleyen yeni ekonomik varış noktasının neye benzeyeceğini gayet iyi biliyorum ama nedense bizi oraya görürecek yolun nasıl olacağı konusunda hiçbir fikrim yok. Bu size tuhaf mı geldi? Aslında uluslararası finans sisteminin mevcut ve gelecekteki dönüşümlere hazır olmadığını düşündüğümüzde bu durumun hiç de tuhaf olmadığını görürüz.

Dünyada gerçekleşen tüm büyük çaplı yeniliklerde olduğu gibi yapısal dönüşümler de henüz tam olarak desteklenemeyen bir dizi yeni faaliyeti mümkün kılmıştır ve gelecekte de kılacaktır. Bunun sonucunda dünün ve yarının dünyaları arasında bir dizi çarpışma yaşanacağını söyleyebiliriz.

Yarının dünyasında finans alanında yeni faaliyetler ve yeni araçlar ortaya çıkacak, yeni aktörlerin küresel etkisi artacak. Bu arada dünün dünyası bu yeni faaliyetleri desteklemesi gereken altyapı sistemlerinde yaşamaya devam edecek. Bu sisytemlerin gerekli desteği verme konusunda ne denli yetersiz ve başarısız kaldığını son olaylarda gördük. Ulusal ve uluslararası düzeyde geçmişin hakim ortaklarının yerini yenilerinin alması ve geleneksel araç ve ürünlerin piyasa payındaki düşüş bize bu destek mekanizmalarının yetersiz olduğunu gösteriyor.

Bu iki dünyanın karşı karşıya gelmesi kaçınılmaz olarak bazı sürtüşmelere neden olacak. Sürtüşmelerin hepsi aynı anda gerçekleşmezse ya da zamanında gerekli önlemler alınabilirse, bu süreç piyasada münferit birkaç sarsıntı ile atlatılır. Ancak sürtüşmelerin tümü eşzamanlı olarak yaşanırsa, dünya ekonomisi uzun bir yavaşlama dönemine girebilir; yatırımcıların önünde temerrütler, yoğunlaşan ticaret savaşları ve ulusal sınırlar arasında finansal sermaye akışlarının daha fazla kısıtlamalara tabi tutulması gibi olasılıklar uzanmaktadır.