• persembe@persembe.com

PARANIN DİLİ

Ağustos 2016
209 sayfa

Süregelen kârlı faaliyetin, yönetim başarısı olduğunu düşünen azımsanmayacak sayıdaki firma, aslen üstlenilen riske karşılık yeterli getiri elde etmediğinin, hatta risklerin maliyeti düşüldüğünde zarar ettiklerinin farkında değildir. Kazancın ne kadarlık kısmının yapılan faaliyetle ilgili performans riskinin, ne kadarlık kısmının ise aslen kaçınmanın veya korunmanın mümkün olduğu finansal risklerin karşılığı olduğunun ayrımını görememektedirler.

…likidite riski dışında firmanın analizi yapılan diğer bütün risklerinden, gerçekleşmesi halinde nakit etkisi olanlar sebebiyle likidite sıkıntısı yaşanması olasıdır. Yâni likidite riski, kötü nakit plânlaması hariç tutulduğunda, çoğunlukla diğer risklerin gerçekleşmesinin bir sonucudur.

Finansın temel sorunlarından birisi olan, finans uzmanlarının genellikle cevap vermek yerine futbol yorumcuları gibi lafı eveleyip gevelediği ve çoğunlukla bir şey söylemediği borç özkaynak oranı ile ilgili kârlılıl bakış açısı, “hedef özkaynak kârlılığını sağlayacak tutarda özkaynak” ifadesiyle özetlenebilir. “Beklenmeyen kayıpları karşılayacak tutarda özkaynak” ifadesi ise risk bakış açısından bu sorunun cevabını vermektedir.

İÇİNDEKİLER

Önsöz
1. Bireylerin Finansal Durum Analizi
Varlıklar
Borçlar ve Net Varlık
Gelir ve Gider
Nakit Akışı
Risk Analizi
Birylerin ve Şirketlerin Değerlendirilmesindeki Benzerlikler
2. Şirketlerde Varlık, Borç, Nakit ve Kârlılık Oluşumu
Şirketler Neden Varlık Edinirler
Günlük Faaliyetlerle İlgili Varlıkların ve Dolaylı Olarak Nakitin Oluşumu
Yatırım Dışı Dönemsel Nakit Ortalamasının Belirlenmesi
Yatırım Dışı Ortalam Dönemsel Finansman İhtiyacı Hesaplama
Ortakların Firmadan Nakit Kullanımının Etkisi
Yatırımla Birlikte Finansman İhtiyacı ve Kârlılık
Fonlamada Borç ve Özkaynak Oranı
Amortisman
Nakit Döngüsü İle İlişkili Bilanço Kalemlerinin Oluşumu
Stok
Kısa Vadeli Finansal Borç ve Hazır Değerler
3. Paranın Zaman Değeri
Kredi Kartının Arka Plânındaki Faiz
Faiz
Faizlendirme
İskontolama
Eşit Taksit Hesaplamaları
Net Bugünkü Değer ve İç Verim Oranı
Bileşik Faiz Oranı
4. Şirketlerin Finansal Durum Analizi
Varlık, Borç ve Özkaynak Analizi
Glir ve Gider Analizi
Nakit Analizi
Risk Analizi