• persembe@persembe.com

OSMANLI ANONİM ŞİRKETLERİ

Nisan 2010
455 sayfa

Ticaret ve Ziraat Nezareti tarafından 1918 yılında yayınlanmış olan “Memâlik-i Osmaniye’de Osmanlı Anomim Şirketleri” başlıklı katalog

Yayına Hazırlayan: Celali Yılmaz

449 sayfa

……….
• Osmanlı İmparatorluğu yıkılana kadar toplam kaç adet anomim şirket faaliyet
göstermiştir?
• Bu şirketler daha çok Osmanlı topraklarının hangi bölgelerinde kurulmuşlardır?
• “Osmanlı Anomim Şirketi” (OAŞ) ne demektir?
• Bu şirketler hangi sektörlerde faaliyet göstermek üzere, hangitarihlerde, kimler tarafindan,
ne kadar sermaye ile kurulmuşlardır?
• Kaç tanesi, günümüze ne şekilde ulaşabilmiş, ulaşamayanlar faaliyetlerine neden son
vermiştir?
• O dönemde kurulan şirketler hangi düzenlemelere tâbidir?

Bütün bu temel sorular, günümüzde henüz cevapsızdır. Bu çalışmanın kapsamı, Osmanlı anomim şirketleri tarihi konusundaki bilinmezlerin sayısının azaltılmasını sağlayack Osmanlıca Katalog’un günümüz Türkçesine kazandırılmasıdır.

Bu kitap, Osmanlı Anomim Şirketleri’ni gün ışığına çıkarmaya yönelik üç kitaplık bir serinin ilk cildi olarak plânlanmıştır. Diğer ciltlerde; 1918 Şubat ayı sonrasıkurulan veya daha önce kurulduğu halde Osmanlıca Katalog’da yer verilmemiş olan OAŞ’ler ile Osmanlı topraklarında faaliyet gösteren, ancak OAŞ niteliğinde olmayan şirketlerin kapsanması hedeflenmektedir.

……….

Dr. Celali Yılmaz

1969 yılında Malkara, Tekirdağ”da doğdu. İstanbul Maliye Meslek Lisesi (1987) ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi (1991). Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Sermaye Piyasası ve Borsa bölümünde yüksek lisans (1996), Bankacılık bölümünde doktora (2001) yaptı. 1997-1998 yıllarında University of Pennsylvania, Wharton School of Finance’de lisansüstü eğitim ve araştırmalarda bulundu.

Sermaye Piyasası Kurulu”na 1991 yılında meslek personeli sınavıyla Denetçi Yardımcısı olarak girdi. Sırasıyla Uzamn, Başuzman, Piyasa Gözetim ve Denetleme Dairesi Başkanı olarak görev yaptı. Halen aynı kurumda İstanbul Temsilcisi unvanıyla bulunmaktadır.

Sermaye Piyasasında Vergilendirme (1995) ve Osmanlı Anomim Şirketleri (2011) konusunda basılmış iki kitabı ile sermaye piyasası, finans tarihi ve koleksiyonculuk konularında değişik yerlerde yayımlanmış makale ve çevirileri bulunmaktadır.

Evli ve bir çocuk babasıdır. Osmanlıca öğrenmeye 1999 yılından beri çalışmaktadır.

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ
ÖNSÖZ
YAYINA HAZIRLAYANIN NOTU
LİTERATÜRDE OSMANLICA KATALOG
Memâlik-i Osmaniye’de Osmanlı Anomim Şirketleri
Giriş
130 adet şirket
EK: Mehmet Asım”ın 14.9.1918 tarihli Vakit Gazetesi’ndeki yazısı
KAYNAKÇA