• persembe@persembe.com

ÖNLEYİCİ SOĞUK SAVAŞ

ABD’nin Hegamonyasını Koruma Stratejisi
Aralık 2022
348 sayfa

20. yüzyılda kapitalist dünyanın üretim merkezi olmayı başaran ÇHC, askerî gücünün artışına paralel olarak 2000’li yıllarda temkinli dış politikaya son vermeye başladı. ÇHC bu bağlamda 2007 sonrasında, Güney Çin Denizi, diğer çevre denizler ve Himalayalar’da hak iddialarını desteklemek için askerî gücünü devreye sokmaktan çekinmedi. ABD, bu dönemde ÇHC’nin, kendi hegemonyasını tehdit edeceğini görmeye başladı. ABD donanmasına ait “Impeccable” adlı bir keşif-araştırma gemisinin, 8 Mart 2009’da, Güney Çin Denizi’nde, bir ÇHC istihbarat gemisinin gözetimindeki “balıkçı gemileri” tarafından taciz edilmesi ABD için karar noktası oldu. ABD bu olayda ÇHC’nin gerektiğinde kendisine meydan okumaktan kaçınmayacağını gördü ve var gücüyle “Çin Tehdidi”ni bertaraf etmeye çalıştı. ABD bir yandan “Çin Tehdidi” ile ulusal çıkarları sarsılan ülkeleri ittifak çatısı altına getirmeye çalışırken diğer yandan ÇHC’yi çevrelemeyi hedefledi. ABD liderliğindeki ittifakının genişleme eğilimi ÇHC ve RF’nin ŞİÖ ile denge arayışına neden oldu ve dünya yeni bir soğuk savaş iklimine doğru ilerlemeye başladı.

ABD, hegemonyasını korumak için hayata 2012’de geçirmeye başladığı “Önleyici Soğuk Savaş” stratejisinde, ÇHC ve RF’nin sinir uçlarıyla oynayarak, sürekli tahrik etti ve hata yapmaya zorladı. ABD, RF ve ÇHC’yi tahrik etme potansiyeli taşıyan her coğrafyayı ve vasıtayı, hegemonyasını yitirmeme hedefinde kullanmaktan çekinmedi. ABD, Batı dünyasını kendi güvenlik şemsiyesi altına çekmek ve ÇHC’nin Tayvan’ı
ülkeye katmasını engellemek için Ukrayna savaşını tetikleyerek; bir yandan RF’nin enerjisini tüketmesini sağlarken diğer yandan ÇHC’ye “kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla” mesajı verdi. ABD’nin bu stratejisi kısa vadede kısmen başarılı oldu. RF’nin Ukrayna batağına çekilmesi ve enerjisini burada tüketerek, Arktikler, Orta Doğu ve Afrika’da zayıflaması ABD’nin hegemonyasını koruma kapsamında önemli kazanımlarındandır. ABD’nin provokatif bir yaklaşımla hayata geçirdiği bu strateji, hegemonyasını koruma içgüdüsünden beslenmekte ve uzun vadede Bumerang etkisi yapma potansiyeli taşımaktadır. Eğer ABD, bu stratejiden kazançlı çıkmayı başarırsa bu bir “Pirus Zaferi” olacaktır.

Ukrayna’da yaşanan savaş sonrasında bütün dünya yeni bir soğuk savaş sürecinin başladığını gördü ve bundan sonra neler yaşanacağını anlamaya çalıştı. Günümüzde dünya akademiyası ve strateji belirleyiciler yeni soğuk savaşın gelecekteki seyrini Avrupa gelişmeleri üzerinden değerlendirmeye çalışırken mevcut çatışma ortamının yaşanmasına neden olan süreci anlamakta zorlanıyor ve Asya-Pasifik gelişmelerini gözden kaçırıyor. Dr Cengiz Topel MERMER bu kitapta yeni soğuk savaşın “ ABD tarafından başlatılmasına” neden olan gelişmeleri ve kriz alanlarını anlatıyor.

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ
KISALTMALAR LİSTESİ
HARİTALAR LİSTESİ
GİRİŞ
SOĞUK SAVAŞ; ÇAĞRIŞIMLAR, YENİ ESİNTİLER VE TANIMLAMA
ÇHC’NİN EGEMENLİK İDDİALARI VE “.İN TEHDİDİ” ALGISI
ABD’NİN HEGAMONYASINI KORUMA REAKSİYONU
ABD’NİN ÇHC’Yİ DENGELEME-GERİLETME ADIMLARI
KÜRESEL REKABET ZEMİNİNDE EZİLEN KÜÇÜK DEVLETLER
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
KAYNAKÇA

KİTAPTAN BİR ALINTI

Sovyetler Birliği’nin 1991’de dağılması sonrasında ABD, tek kutup olarak kalmıştır. ABD en büyük rakibini devre dışı bırakmanın rahatlığıyla dünyayı kendi hedeflerine göre şekillendirmeye çalışırken fazlasıyla rahat hareket etmiştir. Öte yandan ÇHC, Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği’ne karşı iş birliği yaparken ABD’nin istihbarat kapasitesi ve soğuk savaş tecrübesini yakından tanıma fırsatı bulmuştur. Bu tecrübeden aldığı ders ile ÇHC, “fincancı katırlarını ürkütmeden” sessizce yükselmeyi ve öncelikle iş istikrarını sağlamayı tercih etmiştir. Bu stratejisinde başarılı olan ÇHC dünyanın üretim merkezi olmayı ve yumuşak gücünü arttırmayı becermiştir.

ÇHC, bu arada stratejik hedeflerini sürekli güncelleyip ordusunu güçlendirirken ABD’nin gözetim mekanizmalarının kendisini takip ettiğini de hesaba katmıştır. Bu nedenle askeri modernleşmesini ve uzay çalışmalarını büyük bir sessizlik ve gizlilik içinde yürütmüştür. …