• persembe@persembe.com

NET POZİTİF

Cesaretli Şirketler Aldıklarından Daha Fazla Vererek Nasıl Başarılı Oluyor?
Net Positive: How Courageous Companies Thrive by Giving More Than Take?
Mart 2023
Çeviri: Argüden Yönetişim Akademisi
Sponsor: Enerjisa Üretim

“Net Pozitif şirketler istikrarlı, kapsayıcı ve iklim dostu piyasaların oluşturulması için önemli bir görev üstleniyorlar. Bu hikâye bir finansal dönüşüm hikâyesi kadar iş dünyası için nasıl yaparım rehberi.”
MARK CARNEY, 2013–2020 yılları arasında İngiltere Merkez Bankası Başkanı – İklim Eylemi ve Finansman Konusunda BM Özel Elçisi

“Net Pozitif, iş dünyasının topluma katkı yaparak ve çevreyi koruyarak performansını artırmak için yapabileceği ve hatta yapması gerekenler konusunda ikna edici ve ilham verici bir öneri ortaya koyuyor”
AL GORE, Amerika Birleşik Devletleri’nin 45. Başkan Yardımcısı
– Nobel Barış Ödülü Sahibi – Generation Investment Management Yönetim Kurulu Başkanı

“Paul Polman, iş dünyasının toplumların gelişmesini destekleyerek kendisinin de gelişebileceği konusunda onun adına söz söyleyecek en güçlü ses. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının ilk taslağını hazırlayan Birleşmiş Milletler Panelinde Paul Polman ile çalışmaktan dolayı gurur duyuyorum. Net Pozitif ile kısa vadeli kişisel çıkarlardan vazgeçerek uzun vadede ortak hedeflerimiz için aydınlatıcı ortaklıklar kurmayı sağlayacak özel sektör, sivil toplum ve kamu arasındaki ilişkilerin bu bakış açısı ile kurulmasını sağlayacak yeni radikal bir vizyon ortaya koyuyor. Toplumlarımızın ihtiyacı olan net pozitif savunuculuğu için iş dünyası liderleri bu cesur ve inovatif fikirleri dikkate alabilirler.
JOHN PODESTA, Center for American Progress Yönetim Kurulu Başkanı – Başkan Bill Clinton’ın Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü -Başkan Barack Obama’nın Danışmanı

“İş dünyasının karşı karşıya olduğu zorlukları ve net pozitif bir gelecek için gereken dönüşüm ile ilgili yapılması gerekenleri ortaya koyan önemli bir kitap. Kitap bu dönü-şümü başarmak için gerekli olan cesarete dikkat çekerken, sahip olunması gereken nitelikler konusundan saygı ile bahsediyor.”
JESPER BRODIN, IKEA CEO, Ingka Grup

“Biz sadece net pozitif şirketlere ihtiyaç duymuyoruz, bizim net pozitif hareketine de ihtiyacımız var. Bu kitap bu hareketi başlatabilir.”
PROF. MUHAMMAD YUNUS, Nobel Barış Ödülü Sahibi – Grameen Bank Kurucusu

“Net Pozitif cesaret ve ilkeli davranışı iş dünyası için heyecan verici bir stratejiye dönüştürüyor. Bugüne kadar okuduğunuz tüm kitaplardan farklı olarak güçlü ve ikna edici bir kitap”
KEN FRAZIER, Merck Yönetim Kurulu Başkanı

KİTAPTAN BİR ALINTI

CEO ve CFO’lar en az dirençle karşılaşacakları yolun kısa vadeli yol olduğunun farkındalar ancak bu durum sonunda bizi kapana kıstırıyor. Ecolab’in murahhas başkanının dediği gibi, bir işi yönetirekn kısa vadeye yönelik baskının önemli olduğunu ancak sadece kısa vade odaklı çalışılırsa sonunda onun deyimiyle “kolay toplantılar, zor hayat” ile karşılaşacağınızı söylüyor. Bu durumun açıklaması, yatırımcı görüşmeleri harika geçerken sizin yol boyunca büyük problemlerle karşı karşıya kalıyor olmanız.