• persembe@persembe.com

MAYIS ÇİÇEĞİ VE HAZİNE YELKENLİLERİ

Aralık 2017
268 sayfa

Roma’dan günümüze Doğu ile Batı’nın global hakimiyet mücadelesi
~
ABD, Çin mücadelesinin ekonomik sonuçları
~
Petrol, altın ve enerji odağında global para savaşları

………

İlk kıtalararası keşif seferlerini, Coğrafi Keşifler’den çok önce, döneminin dünya devi olan Çin 1405 yılında başlatmıştı. Çin, Avrupalı benzerlerinden on kat daha büyük Hazine Yelkenlileri adı verilen gemilerle Hint Okyanusu çevresine ve Afrika kıyılarına sayısız sefer düzenledi, ancak Çin eli boş döndü. Avrupa ise Coğrafi Keşifler”le ekonomisini zirveye taşıyacak zengin kaynaklara ulaştı ve dünya tarihinin seyrini değiştirdi. İlk yerleşimcileri Amerika kıtasına taşıyan May Flower (Mayıs Çiçekleri) adlı gemi, yeni kaynaklara ulaşmanın ve zenginliğin simgesi olarak görüldü.

Çin’in başarısızlığı, Doğu ve Batı olarak kutuplaşan dünya ekonomisinde Doğu’nun da yenilgisi anlamına geliyordu. Ekonomik alandaki bu yenilginin ardından derin bir uykuya gömülen Çin, dünya sahnesine ancak yüzyıllar sonra dönebildi. Ve bu, dünya ekonomisinde yeni ve büyük bir savaşın başlangıcını oluşturdu.

İÇİNDEKİLER

Önsöz
Giriş
1. BATI”NIN EKONOMİK GÜCÜNÜN KAYNAKLARI
Roma İmparatorluğu”ndan ABD’ye Paranın Serüveni
Roma’nın Sonu Gelmez Devalüasyonları
Amerika Kıtasındaki Roma: Amerika Birleşik Devletleri
Petrol ve Altından Rezerv Paraya
Bretton Woods İsminde Bir Kasaba
Henry Kissinger’ın Ekonomi Politiği: Petro-Dolar Standardı
Amerikan Ekonomisi Neden Cari Açık Vermek Zorundadır?
Dolar”ın Büyüsü, Altının ve Petrolün Demodeliği
2. BATI”NIN FİNANSAL GÜCÜNÜN SIRLARI
Özel Merkez Bankacılığı: Paranın Gizemi
FED: Pandora’nın Kutusu
FED Açık Piyasa Komitesi ve Para Basmanın Esrarı
Özel Merkez Bankacılığı Sisteminin Kapitalizme Bağı
3. BATI”NIN HİNDİSTANLARI
Almanya – Japonya ve Avrupa Birliği
ABD”nin Hindistanları
Almanya’nın Hindistanları
Euro”dan Ayrılmanın Dayanılmaz Hafifliği
Euro’nun Geleceği
4. KUR SAVAŞLARI VE DOĞU İLE BATI”NIN EKONOMİK MÜCADELESİ
Ekonomik Kutupların Yeniden Şekillenmesi
Kur Savaşlarına Giden Yol
Krize Giden Yol
Euro’nun Laneti
Çin Ekonomik Mucizesinin Sırları
Çin’in Dolarları, ABD”nin Pazarı
Çin Portföyündeki ABD Devlet Tahvillerini Satabilir mi?
10 ABD Doları’nı 1 ABD Doları”na Düşürmek
5. AVRASYA”DA YENİ BÜYÜK VE 3. DÜNYA SAVAŞI”NIN AYAK SESLERİ
Batı”nın Yeni Büyük Oyun Teorisi
Çin’in Yükselişi
Yeni Süper Güç
Yerel Paralarla Ticaret Mucizesi
Bir Bankadan Daha Fazlası
Latin Amerika”nın Kralları
Avrasya ve BRICS
Büyük Oyun Başlıyor
Kırılgan Bir Ekonominin Şifreleri
ABD”nin Düşük Şifon Politikası
6. DOĞU İLE BATI”NIN ALTIN SAVAŞLARI
Ortaçağ Kuyumcuları ve Modern Bankacılığın Doğuşu
Altının Piyasada Olması Greken Fiyatı
Çare Tekrar Altın Standardı mı?
Altın Standardının Pratikte Uygulanması
Altın Standardına Geçişin Parasal Yöntemi
Kâğıt Para Sisteminin Taşıyıcı Kolonları
Geleceğin Karamsarlığı
7. AZ GELİŞMİŞ ÜLKELER NEDEN KALKINAMAZ?
3. Dünya Talihsizliği
Uluslararası Ticaretin Getirdiği Sömürü
Off Shore Vergi Cennetleri
3. Dünyadan Örnek Bir Sömürgecilik Hikâyesi: Süveyş Kanalı’nın Sebep Olduğu Borçlar ve Mısır

KİTAPTAN BİR ALINTI

Roma İmparatorluğu’nun yıkılması Batı ekonomik kutbunu dünya egemenliği idealinden uzun bir müddet uzak tuttu. Ancak, 18. yüzyıldan itibaren İngiltere bu ideali yeniden canlandırdı. ABD’nin kuruluşu ise bu idealin tam anlamıyla hayata geçirilmesinin yolunu açtı. ABD’nin bu alandaki başarısıylaBatı ekonomik kutbu Doğu’ya karşı ekonomik üstünlüğünü kesin bir biçimde ilân etti. ABD devlet yapısı, ekonomik hedefleri ve askeri gücü  ile günümüzde Roma’nın yeniden vücut bulmuş halidir. Bu ülkenin Roma emperyal stratejisini izlediği de gizli bir gerçektir. Burada şu soru akla gelmektedir: Roma’nın modern çağlardaki kopyesi olan ABD’nin sonu da Roma gibi olacaktır. Amerika’yı yakın gelecekte hazin bir son mu beklemektedir, yoksa global hegemonyasını bölgesel güç düzleminde koruyarak Batı ekonomik kutbunu Doğu karşısında ayakta tutabilecek midir?’