• persembe@persembe.com

KUR SAVAŞLARI

Mart 2017 (3. baskı)
Currency Wars: The Making of the Next Global Crisis
Çeviri: Neşenur Domaniç, Nusret Avhan
320 sayfa

“Bu yıl okuduğum en korkutucu kitaplardan biri. Ortaya çıkan tablo karanlık ancak kapsamlı ve tatmin edici.” – Bloomberg Businessweek
“Sonbaharın en öneml kitaplarından biri.” – Mike Allen, Politico
“Yanıldığını ümir edelim.” – Financial Times
“Sarsıcı… etkileyici… ülkelerin kendi para birimlerini naıl manipüle ettiğinin… ve korkunç sonuçlarının… kapsamlı analizi.” – Fort Worth Star-Telegram
……….

Uluslararası iktisatta en yıkıcı ve korkulan sonuçlardan biri kur savaşlarıdır. En iyi koşullarda ticari ortaklarından büyüme çalan ülkelerin üzücü manzarasını sunabilir, en kötü koşullarda ise ardışık enflasyon, durgunluk, misilleme ve fiili şiddet nöbetlerine dönüşürler.

Başı boş bırakıldığında, bir sonraki kur savaşı 2008 paniğinde çok daha beter bir krize yol açabilir. Doların değerinin düşürülmesi, Avrupa”daki kurtarmalar ve Çin’in parasını manipüle etmesine ilişkin gazete manşetleri büyüyen çelişkilerin göstergesidir.

James Rickard”ın Kur Savaşları”nda öne sürdüğü gibi, bu yalnızca iktisatçıların ve yatırımcıların sorunu değildir. Birleşik Devletler ulusal güvenliğine yönelik – Çin’in el altından yaptığı altın alımlarından tutun da ulusal varlık fonlarının gizli gizli gündemlerine kadar uzanan – tehditlerle karşı karşıyadır. Ve çok gerçek olan bir tehlike de bizzat doların çöküşüdür.

İÇİNDEKİLER

Sunuş
Önsöz
BİRİNCİ KISIM – SAVAŞ OYUNLARI
1. Savaş Öncesi
2. Finans Savaşı
İKİNCİ KISIM – KUR SAVAŞLARI
3. Altın Bir Çağ Üzerine Düşünceler
4. I. Kur Savaşı (1921-1936)
5. II. Kur Savaşı (1967-1987)
6. III. Kur Savaşı (2010- )
7. G20 Çözümü
ÜÇÜNCÜ KISIM – BİR SONRAKİ KÜRESEL KRİZ
8. Küreselleşme ve Devlet Sermayesi
9. İktisat Biliminin İstismarı
10. Para Birimleri, Sermaye ve Karmaşa
11. Oyunun Sonu: K”ağıt mı, Altın mı, Yoksa Kaos mu?
Sonuç
Sonsöz
Teşekkür
Notlar
Kaynakça

KİTAPTAN BİR ALINTI

Herhangi bir savaşta asıl savaşçılar silahlarını kullandığında, savaşmayanlar kısa süre sonra sivil zaiyat verir, kur savaşı da bundan farklı değildir. ABD’deki enflasyon yalnızca Çin’e değil genel olarak diğer gelişmekte olan piyasalara da girmişti. ABD”nin para basarak neden olduğu enflasyon, dış ticaret fazlaları ve daha yüksek yatırım getirileri arayan sıcak para akışlarının bileşimi aracılığıyla kısa sürede Güney Kore, Brezilya, Endonezya, tayland, Vietnam ve diğer yerlerde kendisini gösterdi. Fed Başkanı Bernanke kaygısızca bir “kurban suçlama” yaklaşımı benimsedi ve bu ülkelerin dış ticaret fazlalarını azaltmak ve sıcak para girişlerini yavaşlatmak için dolar karşısında paralarının değerini artırmayı reddettiklerinden, kendilerinden başka hiç kimseyi suçlayamayacağını söyledi. Bernanke merkez bankacılarına özgü teskin edivi üslupla şöyle dedi:

Gelişmekte olan piyasalardaki politika üreticilerinin… dahili ekonomilerini yönetmekte ve aşırı ısınmayı önlmekte kullanabileceği kur ayarlamalarını da içeren bir dizi güçlü… aracı vardır. Gelişmekte olan piyasalarda canlanan talep küresel emtia fiyatlarındaki son yükselişi hızlandırmaya önemli ölçüde katkıda bulunmuştur. Daha genel olarak, bazı ülkelerin para birimlerini düşük değerlerde tutması dengesiz ve sürdürülmesi mümkün olmayan bir küresel harcama kalıbının oluşmasına katkı yapmıştır.

Bu yaklaşım söz konusu ülkelerde yaşayanların satın aldığı buğday, mısır, petrol, soya fasulyesi, kereste, kahve ve şeker gibi emtialardan çoğunun yerel piyasalarda değil dünya piyasalarında fiyatlandırıldığı gerçeğini göz ardı ediyordu. Belirli piyasalardaki tüketiciler Fed’in para basmasına tepki olarak fiyatları artırdıkça, fiyatlar yalnızca o yerel piyasalarda değil dünya ölçeğinde yükseldi.