• persembe@persembe.com

KONUT BALONUNDAN FİNANSAL KRİZE

Eylül 2011
179 sayfa

Konut Balonundan Finansal Krize ABD konut balonunun nasıl oluştuğunu ve bu balonun finansal krize dönüşüm sürecini anlatıyor. Varlık fiyatı balonları şişerken servet etkisiyle ekonomiye olumlu katkılar sağalayabilirler. Ancak patladıklarında maliyetleri çok ağır olabilir. O halde varlık fiyatı balonlarına şişerken müdahele edilmeli mi? Merkez Bankaları bu konuyla ilgili neler yapabilirler? Balon patlamadan önlem alma imkanları var mı? Önlem alırlarsa yaratacağı maliyetler nelerdir? Daha da zor olan bir soru, varlık fiyatı balonları patlamadan önce fark edilebilirler mi? Bu sorulara farklı yaklaşımlarla aynı yanıt verilmeyebilir. Ancak iktisatçılara ABD konut balonunun finansal krize dönüşümüne neden olan faktörler nelerdir diye sorulduğunda, en etkili olan faktör konusunda aynı yanıt verilmese bile, krizin sadece tek bir faktörle açıklanamayacağı konusunda hemfikirler.

………

Aydan KANSU İkitisat-Lisans, Para_Banka-Yüksek Lisans ve İktisat-Doktora eğitimlerini İstanbul Üniversitesi’nde tamamladı. Halen İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümünde Yardımcı Doçent olarak görevine devam etmektedir. Çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri ve Scala Yayıncılık”tan çıkan “Döviz Kuru Sistemleri ve Döviz Krizleri, Türkiye 1994 ve 2001 Krizleri” adlı kitabı mevcuttur.

İÇİNDEKİLER

Kısaltmalar
Şekiller
Tablolar
Grafik
Önsöz
Giriş
BÖLÜM 1 – VARLIK FİYATI BALONLARI
1.1 Varlık Fiyatı Balonunun Tanımlanması
1.2 Varlık Fiyatı Balonları Neden ve Nasıl Oluşurlar
1.3 Varlık Fiyatı Balonlarının Ekonomik Etkileri
BÖLÜM 2 – MERKEZ BANKALARI VE VARLIK FİYATI BALONLARI
2.1 Merkez Bankalarının Temel Amaçları
2.2 Merkze Bankalarının Varlık Fiyatlarıyla İlgili Rolleri
2.3 Merkez Bankaları Varlık Fiyatı Balonlarına Müdahele Etmeliler mi?
BÖLÜM 3 – ABD KONUT BALONUNUN FİNANSAL KRİZE DÖNÜŞMESİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER
3.1 Mortgage Seküritizasyonu ve Subprime Mortgage Piyasası
3.2 Makro Ekonomik Büyüklüklerdeki Dalgalanmaların Azalması
3.3 Küresel Ekonomik Dengesizlikler
3.4 Finansal Pİyasalarla İlgili Düzenlemelerin Yetersizliği
3.5 Kredi Derecelendirme Kuruluşları
3.6 ABD Merkez Bankası”nın Kriz Öncesi Dönemde Uyguladığı Para Politikası
3.7 Aşırı Likiditenin Yok Olması
SONUÇ
NOTLAR
KAYNAKÇA

KİTAPTAN BİR ALINTI

Kredi derecelendirme kuruluşlarının finansal ürünlerle ilgili yanıltıcı dereceler vermeleri dışındaki diğer kusurları, yatırımcıları, derecelendirmenin sadece kredi riskine uygulandığı konusunda bilgilendirmemiş olmalarıdır. Ekonomide örneğin likiditenin yok olması gibi olumsuzluklar sonucunda meydana gelebilecek kayıplar hakkında yatırımcılara çok az bilgi verilmiştir. Ayrıca kriz yaşandıktan sonra buy kuruluşlar tarafından kullanılan modellerin yetersiz olduğu da görülmüştür. Sadece bireysel borç ödeyememe düzeyini değil ayrıca ABD konut piyasasında eş anlı gerçekleşecek borç ödeyememe durumunu tahmin etmede yetersiz kalmışlardır. Finansal krizin nedeninin büyük bir kısmı bozuk sistemden kaynaklanmış ve kredi derecelendirme kuruluşları bu bozulmanın büyük bir bölümünü oluşturmuştur.