• persembe@persembe.com

KARMAŞIKLIK EKONOMİSİ

Ağustos 2021
182 sayfa

“Günümüzde kaostan düzene geçişin belirimi olarak giderek bir dal olarak yerleşmekte olan karmaşıklık biliminin iktisada uygulanışını bütünsel bir yaklaşımla ele alan bu kitap akademik dünyadan, bilim meraklısı her kuşak okuyucuya kadar hitap edecek bir içerik sunmaktadır.

Ülkemiz yayın dünyasında belirgin bir boşluk olan fizik temelli gerçeklikten hareket ederek sosyo-ekonomik alanın konularını karmaşıklık bağlamında irdeleyip piyasa sorunlarına çözüm önerileri sunan yerli yazarlı telif yapıtlarında önemli bir eksikliğin olduğunu ve kitabın bunu doldurmaya aday olduğunun da özellikle vurgulanması gerekir.

Kitabın karmaşıklık ekonomisini inter-, hatta çokludisipliner bir bilim dalı kimliği ve bütünsel bakış tarzı ile ele alması, bu alanın henüz karanlıkta olduğu için okuyanın pratikte kolayca görebilmesi mümkün olmayan pek çok kritik ve önemli sorunsal hususu aydınlığa kavuşturacağını belirtmek isterim.”

MUSTAFA ÖZCAN

İÇİNDEKİLER

1. Karmaşıklık Genel
1.0 Karmaşıklık Nedir?
1.1 Karmaşıklığa Yaklaşım
1.2 Karmaşık Fizik Sistemleri (KFS)
1.3 Karmaşık Adaptif Sistemler (KAS)
2. Karmaşıklık Ekonomisi
2.0 Klasik Ekonomi ve Karmaşıklık Ekonominin Kıyaslaması
2.1 Karmaşıklık Ekonomisinde B,rey Özellikleri
2.2 Karmaşıklık Ekonomisinde Doğrusalsızlık
2.3 Karmaşıklık Ekonomisinde Ağ Dinamikleri
2.4 Ekonomik Görünüm Modeli ve Evrimsel Ekonomi
Son Söz
Sözlük
Kaynaklar

KİTAPTAN BİR ALINTI

Klasik ekonomi, öznel değer teorisi ile ekonomiyi açıklamaya çalışır. birey tercihleri ile nesnenin değerini belirler ve bunu yaparken tercihinin ne kadar faydalı olduğuna (utility function) bakar. Bu açıdan ekonomide fayda, mal ve hizmetler üzerindeki tercihlerin bir ölçüsüdür. Faydalarını maksimize etmeye çalışan üreticiler ve tüketiciler arasındaki etkileşim piyasanın kendisidirve fiyat denilen ekonomik değer birey ve kurumların fayda tercihlerine göre göreceli olarak belirlendiğinden gerçek fiyat değildir. Davranışsal ekonomi, tam tersine bir nesnenin içsel değeri ile ilgilenir. Davranış ekonomisinden elde edilen pek çok şey deneysel (ampirik) veri, birey ve kurumların nesneleri değerlendirmeleri sürecinde çeşitli değerleri içerdiği ve bu içeriklerin, mal ve hizmet alışverişine değer katabilen birçok sosyal, kültürel ve hatta çevresel faktörleri kapsadığını göstermiştir. İnsan, ülke sevgisi, din inancı, adalet, sanat ve gerçek gibi birçok kavram kişiye özeldir ve uğrunda kendisini feda edebilir. Dolayısıyla, içsel değer kavramını anlamak için çok daha karmaşık bir değer anlayışına gerek vardır.