• persembe@persembe.com

İSLAMİ FİNANS

2014
293 sayfa

İslâma uygun bir finansal sistem mümkün müdür?

İslâmi finansta sadece faiz mi yasaktır?

Hisse senetleri, tahviller, bonolar, opsiyonlar, vadeli işlemler, swaplar ve diğer finansal araçlar İslâma uygun mudur?

Faizsiz finansal sistemle, İslâmi finans farklı mıdır?

İslâmi bankacılık ne demektir, nasıl yapılmaktadır?

İslâmi finans kurumları nasıl çalışmaktadır?

İslâmi finansman yöntemleri hangileridir?

Şer’î danışma kurulu nedir, kimlerden oluşur?

İslâmi sermaye piyasası araçları nedir, nasıl çalışmaktadır?

Finansal araçlar hakkındaki şer’î hükümler nelerdir?

İslâmi türev araçlar hangi ilkelerle çalışmaktadır?

İslâmi finansal sistemde sigorta sistemi nasıl işlemektedir?

Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanı Atila Yanpar, İslâmi finanshakkında merak edilen soruları bu çalışmasında anlaşılır dille cevaplamaktadır.

İÇİNDEKİLER

KISALTMA CETVELİ
OKUYUCUYA NOT
ÖNSÖZ
BAŞLARKEN
1. İSLÂMİ FİNANSAL SİSTEM
2. İSLÂMİ FİNANSIN TEMEL PRENSİPLERİ
3. İSLÂMİ FİNANS SİSTEMİNİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ
4. İSLÂMİ BANKACILIK
5. İSLÂMİ SERMAYE PİYASASI
6. İSLÂMİ TÜREVLER
7. İSLÂMİ SİGORTACILIK TEKÂFÜL
8. ULUSLARARASI KURULUŞLAR VE STANDARTLAR

BİTİRİRKEN
KAYNAKÇA

KİTAPTAN BİR ALINTI

Şer’î kurul, İslâmi finansal kurumlarda bulunan, İslâm hukuku konusunda yetkin kişilerin üyesi olduğu ve İslâm ifinansal kurumların faaliyetlerini şeriata uyum yönünden inceleyen komitelere verilen isimdir.

Ülkemizde çeşitli çekincelere nedeniyle şer’î ibaresi kullanılmadan katılım bankalarınca “danışma kurulu” olarak adlandırılan kurullar, 1970’lerin sonlarında ortaya çıkmaya başlamıştır. İlk şer’î kurul 1976 yılında Mısır’da Faysal İslâmi Bankası bünyesinde oluşturulmuştur. İslâmi bankacılığın doğuş yılları olan 1960’ların orataları ile 1980’li yıllar arasında İslâmi bankalar mudaraba ve muşaraka esasına dayanan basit finansal araçlar kullanmaktaydılar. Bu dnemin sonlarına doğru İslâmi bankaların bünyelerinde müşterilerin artan kuşkularına cevap verebilmek için ilk şer’î kurullar oluşturulmuştur. Şer’î kurul mekanizması, İslâmi finansal kurumların kendi insiyatifi ile oluşturdukları bir sistem olarak başlamış, ancak zamanla söz konusu kurullara duyulan ihtiyaçla birlikte bir sektör standardı haline gelmişlerdir. Dolayısıyla şer’î kurulların bankaların şeriata uygun faaliyet gösterdikleri konusunda müşterilerin yeterli güvence verebilmek amacıyla doğdukları ifade edilebilir.