• persembe@persembe.com

İPEK YOLUNDA TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

2014
Managing Supply Chains on the Silk Road: Strategy, Performance and Risk
Çeviri: Neşenur Domaniç Avhan
340 sayfa

3000 yıldan uzun bir süredir her türlü ürünün önemli ticaret yollarından biri olan İpek Yolu bir kez daha önem kazandı. İpek Yolunda Tedarik Zinciri Yönetimi: Strateji Performans ve Risk aralarında Çin, Hong Kong, Hindistan, Pakistan, İran, Orta Asya, Lübnan, Türkiye, İsrail ve Macaristan”ın bulunduğu İpek Yolu bölgelerinde gelişmekte olan tedarik zinciri uygulamalarını ele alıyor. Yapısal, stratejik ve operasyonel konuları kapsayan kitap, tedarik zinciri yönetimini sonuç odaklı, karşılaştırmalı bir yaklaşımla değerlendiriyor.

Kitapta öncelikle tarihsel İpek Yolu tedarik zincirlerinin işleyişi anlatılıyor ve ardından Çin”den Avrupa”ya kadar uzanan farklı İpek Yolu ülkelerinden yeni ve ilginç örnekler sunuluyor. Kitap tedarik zinciri kavramı ile ilgili uygulamaların aslında yeni olmadığını ve kısa süre önce Batı”da icat edilmediğini gösteriyor. Bu uygulama yüzyıllardır İpek Yolu üzerinde mevcuttu ve günümüzdeki küresel tedarik zincirlerinin temeli haline geldi. Böylesi bir arka planda kitap İpek Yolu üzerindeki tedarik zinciri yönetim süreçlerindeki farklılıklar ile benzerlikleri ve bunlardan neler öğrenilebileceğini araştırıyor.

……….

Kitap tedraik zincirlerinin tarihi temelleri üstüne yeni ve düşündürücü bakış açıları sunmakta ve bugünün karmaşık ve daima değişen küresel tedarik zincirleriyle bağ kurmaktadır. Tarihi İpek Yolu tedarik zincirleri asırlardır uluslararası ticarete olanak sağlamışken, yeni İpek Yol tedarik zincirleri Asya, Orta Doğu, Avrupa ve Afrika”daki gelişen ekonomiler için eşi görülmemiş fıratlar yaratmaktadır. Yöneticiler için kesinlikle okunması gereken bir kitap. – Prof. Dr. Michael L. Pinedo, Julius Schlesinger Operasyon Yönetimi Kürsü Başkanı, Leonard N. Stern İşletme Okului New York Üniversitesi

Öncü, özgüne ve tam zamanında bir kitap. Bu eser tarihi İpek Yolu”nu kutlatarak, onun günümüz küresel tedarik zincirlerini yaratmadaki yadsınamaz rolünü açıkça ortaya koymaktadır. – Prof. dr. Ilan Alon, george D. ve Harriet Cornell Uluslararası İşletme Kürsü Başkanı, Çin Merkeiz Direktörü, Rollins College, Konuk Bilim Adamı, Harvard Üniversitesi

Haksöz, Seshadri ve İyer İpek Yolu”ndaki ticari faaliyetlerin günümüz küresel tedarik zincirlerinin gelişimindeki oynadığı kritik rolü afrkederek, İpek Yolu üzerindeki ticari faaliyetlerin geçmişi ve bugünü konusundaki görüşlerini paylaşmak amacıyla değişik kıtalardan  28 bilim adamı ve üst düzey yöneticiyi bir arayagetirmiştir. Kitapta çok kültürlü bir perspektiften kaynaklanan geniş bir dizi sorun incelenmektedir. Geçmişe ve bugüne ilişkin olarak, akademisyenlere ve uygulamacılara gelecekle ilgili daha iyi bir anlayış kazanmakta yardımcı olacak net görüşler sunmaktadır. – Ord. Prof. Dr. Christopher Tang, Edward W. Carter İş İdaresi Kürsü Başkanı, Anderson İşletme Okulu, Kaliforniya Üniversitesi, LosAngeles

 

İÇİNDEKİLER

Önsöz
Giriş
Teşekkürler
Derleyenler
Katkıda Bulunanlar

KISIM 1: İPEK YOLUNDA TEDARİK ZİNCİRİ STRATEJİSİ

1. İpek Yolu Tedarik Zincirleri: Tarihsel bir Perspektif
2. Hindistan”daki Zanaatkârları İtalya”daki Tasarımcılara ve Dünya Pazarlarına Bağlayan İpek Yolu
3. İpek Yolu Coğrafyasında Lojistik Yönetimi Anlayışları
4. Resmi ve Gayri resmi Finans Kuruluşları ve Girişimcilk: Orta Asya”da Pazarlar ve Mikro Finans
5. İsrail: Küresel Tedarik Zinciri Bağlamında bir Başlangıç Ülkesi: gerçek İpek Yolu”nun Canlanması
6. Hindistan”daki Tedarik Zinciri Liderlerine İlişkin Şifrelerin Çözümü

KISIM 2: İPEK YOLUNDA TEDARİK ZİNCİRİ PERFORMANSI

7. Borusan Lojistik: 3TL Pazarında Kazanmak
8. Türkiye”deki bir Üçüncü Taraf Lojistik Şirketinin Çapraz Yükleme Yaklaşımı
9. Alıcı ve Tedarikçi Arasındaki Güç Dengesi: Çin ve Batılı Şirketler
10. Asya^da Tasarım Konusunda Dış Kaynak Kullanımı: Orijinal Tasarım İmlatı (OTİ) Uygulamaları
11. Nestle Pakistan Ltd.”de Süt Toplama Faaliyeti
12. Yeni İpek Yolu Üzerinde Macaristan Demiryolunun Rolü

KISIM 3: İPEK YOLUNDA TEDARİK ZİNCİRİ RİSKİ

13. İpek Yolu Üzerinde Özel-İnsani Tedarik Zinciri Ortaklıkları
14. Yüksek kaliteli Ürünler İçin Tarım Tedarik Zincirleri Planlarken Hasat, Olgunluk, Mahsul ve Talep Riskinin Dahil Edilmesi
15. Türk Makine Endüstrisinde Tedarik Risklerinin Yönetilmesi: Renkler Makine Örneği
16. Tedarik Zinciri Risk ve Kaynak Kullanım Stratejileri: İran”da OtomotivEndüstrisi

Dizin

KİTAPTAN BİR ALINTI

Pazarda etnik güven ağları da mevcut. Örneğin, Dağıstanlılar bölgede mücevher yapımı konusunda geçmişe dayanan bir nama ve deneyime sahip. Azerbeycan”da yaşayan bir etnik grup olarak havaalanı pazarında ve aynı zamanda Bakü”de yaptıkları işler altın ve elmas ağırlıklı ve kapaı etnik ilişki ağları içinde faaliyet gösteriyorlar. Özbekistan”da faaliyet gösteren bir diğer etnik grup örneği ise Tacik etnik ağları. Tacikler tarihleri boyunca ve Sovyetler Birliği döneminde daima ticaretle ilgili faaliyetler yürüttü ve Sovyetler çöktükten sonra çok başarılı girişimciler haline geldi. Yakın etnik ilişki ağları Chorsu pazarında daha etkin faaliyet göstermelerini sağladı. Çöl pazarında da Özbekler ve Tacikler gibi etnik güven ağları bulunuyor. Türkmenistan”daazınlıkların devlet görevlerine gelmeleri çok zor olduğundan ve çalışılacak çık sayıda sektör bulunmadığında pazarda kendi ilişki ağlarını kurmuşlar.