• persembe@persembe.com

SERMAYE PİYASASI SÖZLÜĞÜ – ÖNEMLİ 101 KAVRAM

Haziran 2014
112 sayfa

Bu sözlük sermaye piyasası ile ilgili yüz dolayında kavram içermektedir. Sermaye piyasasında çalışmak isteyen ve çalışmakta olan herkesin bilmesi beklenen bu kavramlar, kilit mahiyetindedir.

Bu sözlük,

Bir banka, aracı kurum ya da başka bir finansal kuruluşta çalışan herkes için,

Avukatlar ya ada hukuk işleri ile uğraşanlar için,

İktisadi ve idari bilimlerde okuyan her öğrenci için,

Lisanslama sınavlarına çalışanlar için,

Finansal okuryazarlığını geliştirmek isteyenler için,

Finansal yatırım dünyası ile ilgili olan herkes için yararlı olabilecek bir eserdir.

Bu kısa ve sade sözlük, en güncel bilgiler ile Yeni Sermaye Piyasası Kanunu’nun sistematiği dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Mesleği doğrudan sermaye piyasasında olanların, bu sözlükteki kavramların tamamını bilmesi beklenir.

Bu sözlük ile yetinmeyenlerin dokuz yüz kadar sermaye piyasası kavramı içeren Sermaya Piyasası Sözlüğü/Temel Düzey Kitabı üzerinden çalışmalarını devam ettirmesi mümkündür.