• persembe@persembe.com

GLOBAL KÖY

Kasım 2001
The Global Village
Çeviri: Bahar Öcal Düzgören
320 sayfa

Global Köy, Marshall McLuhan”ın ilk olarak öncü kitabı Understanding Media”da (Medyayı Anlamak) ortaya koyduğu, bugünün dünya çapındaki entegre elektronik şebekesine ilişkin görsel çalışmasını, son yirmi yılın gelişmelerinin anlaşılmasını sağlayacak biçimde, ayrıntılı bir kavramsallık çerçevesi önermek suretiyle genişletmektedir.  Kitabın özü, günümüzde teknolojiyi kullananların, dünyayı kavramakta yararlanılan, birbirinden çok farklı iki yol arasında sıkışmış oldukları tartışmasıdır.  Bir tarafta, yazarlarının Görsel Uzam olarak değindiği, Batı dünyasına özgü çizgisel, nicel algılama modu, diğer tarafta ise, Doğu”nun, son teknolojilerin hepsinin bizi içine doğru iteklediği bütüncül, nitel mantığı İşitsel Uzam bulunmaktadır.

Ne var ki yazarlar, İşitsel Uzam’a doğru yönelen bu hareketin pürüzsüz olmayacağı konusunda bizi uyarmaktadırlar.  Gerçekte McLuhan ile Powers, dünya çapındaki iletişimin bir sonucu olarak global köyün ortaya çıkmasıyla, bu iki dünya görüşünün “birbirleriyle ışık hızında çarpıştıkları” tartışmasını gündeme getirerek, “barışın anahtarının, bu sistemlerinin her ikisini de aynı anda anlamak” olduğunu iddia etmektedirler.  Yazarlar, McLuhan”ın otuz yıl kadar önce büyük bir başarıyla yaptığını bugün de yapıp tarafsız bir yaklaşım benimseyerek yakın geleceğin dünyasına köşebaşından bakmak ve hepimizin onda bulacakları konusunda hazırlıklı olmamıza yardım etmek peşindedirler.

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ
1. GÖRSEL VE İŞİTSEL UZAMDA KEŞİF GEZİNTİLERİ
Rezonans Aralığı
Tekerlek ve Dingil
Görsel ve İşitsel Uzam
Yarıkürelerde Doğu Batı”yla Karşılaşıyor
Eflatun ve Melekçilik
Gizli Etkiler
2. VİDYO BAĞLANTILI TEKNOLOJİLERİN YERKÜRESEL ETKİLERİ
Global Robotçuluk: Doyumlar
Global Robotçuluk: Doyumsuzluklar
Meleklerden Robotlara: Öklid Uzamından Aynştayn Uzamına
3. BİRLEŞİK DEVLETLER VE KANADA: REZONANS ARALIĞI OLARAK SINIR
Sonsöz: Bir Karşı-Çevre Olarak Kanada
4. BİR DÖRTLÜ SÖZLÜĞÜ
Dörtlüsel Sözlük
NOTLAR VE REFERANSLAR
SEÇİLMİŞ BİBLİYOGRAFYA

KİTAPTAN BİR ALINTI

Yirminci yüzyıl Amerika”sı bugünden yaklaşık 2020 yılına kadar, daha ziyade yasal ve yasal olmayan göçün bir sonucu olarak içten içe ortaya çıkan bir etkiyle, tek yanlı bir biçimde tahıl üretmekle ya da çelik fabrikalar kusmakla insanları beslemek kadar uğraşmayacaktır.  Japonya”daki, Çin”deki, Güneydoğu Asya”daki ve Orta Amerika”daki askeri maceralar, Amerika anakıtasına sürekli akan göçlerin kaynağı olmuştur ve olmaya devam edecektir.  Bu göçler, ABD yönetiminin beyaz, Anglo-Sakson kastının, eğitimin ve iş yaşantısının yapılarını kıymık haline getirecek ve herhangi tek bir tanesinin önceden başat olmadığı, salata benzeri bir etnik azınlık karışımı yaratacaktır.

Bu ırklar göçünün alıcıları, Batı Kıyı”sındaki ve Atlantik Güneyi”ndeki büyük şehirler, Birleşik Amerika”nın yüzyıllık köyden kente geçiş hareketi esnasında hacimlerini ikiye ya da üçe katlayan ve havalandırmanın yıl boyu çalışmayı mümkün kıldığı şehirler olacaktır (örneğin, Los Angeles-Long Beach bölgesi 2033 yılında 3.2 milyondan 10.1 milyona artacaktır.  Dallas-Fort Worth 3.6 milyondan 7.7 milyona çıkacaktır).