• persembe@persembe.com

FİYATLANDIRMA VE GELİR OPTİMİZASYONU

Mart 2011
Pricing and Revenue Optimization
Çeviri: Ayhan Demiriz, H. Neslihan Demiriz
467 sayfa

Bu kitap fiyatlandırma ve gelir optimizasyonu ile ilgili uygulama, teori ve kavramlara anlaşılır bir şekilde giriş yapan ilk kaynkatır. İlk olarak ticari havayolları endüstrisinde başarılı olan “Hasılat Yönetimi”nden, kalıcı indirim yönetimi ve dinamik fiyatlandırmanın daha güncel başarılarına değin, matematiksel analizin fiyatlandırma optimizasyonu için uygulanması birçok farklı endüstride önemli hale gelmiştir. Fakat fiyatlandırma ve gelir optimizasyonu karmaşık matematiksel tekniklerin kullanımını içerdiği için ve çoğu öğrenci ve tipik yöneticiler bu konuya eğilmemişlerdir.

Yazarın Columbia ve Stanford Üniversiteleri İşletme Bölümlerinde verdiği MBA derslerinde başarıları kanıtlanmış metotlarıyla beraber, bu kitap fiyatlandırma ve gelir optimizasyonunun temel kavramlarını MBA, yüksek lisans ve ileri lisans öğrencilerinin kolaylıkla anlayabilecekleri şekilde sunmaktadır. Bununla beraber, yöneticiler fiyatlandırma ve gelir optimizasyonunun pratik uygulamalarını bu kitapta bulacaklardır.

……….

Bilimsel yaklaşım sergilemek ve teknolojiti etkin kullanmak LC Waikiki”nin temel değerleri arasında bulunur. Bu temel değerimizi hayata geçirebilmek için yaptığımız çalışmalardan ve şirket içi uygulamalardan birisi “Fiyatlandırma ve Gelir Optimizasyonu” çalışmasıdır. Bu çalışmaların sonuçları şirketimizde karar vericilerin en yoğun kullandığı girdilerdendir. Bu sistemler sayesinde, yapılan indirimlerin %60”ından fazlası bu algoritmalar ile karşılaştırılmakta ve uygulanmaktadır. – Osman Şentürk; LCWaikiki Genel Müdür Yardımcısı

İÇİNDEKİLER

1. ARKA PLAN VE GİRİŞ
2. FİYATLANDIRMA VE GELİR OPTİMİZASYONUNA GİRİŞ
3. TEMEL FİYAT OPTİMİZASYONU
4. FİYAT FARKLILAŞMASI
5. KISITLI TEDARİK ALTINDA FİYATLANDIRMA
6. GELİR YÖNETİMİ
7. KAPASİTE TAHSİSİ
8. AĞ YÖNETİMİ
9. FAZLADAN REZERVASYON
10. FİYAT İNDİRİMİ YÖNETİMİ
11. İSTEĞE BAĞLI UYARLANMIŞ FİYATLANDIRMA
12. FİYATLANDIRMA VE GELİR OPTİMİZASYONU VE MÜŞTERİ KABULÜ

KİTAPTAN BİR ALINTI

Gelir yönetiminin uyugulandığı endüstrilerde müşteriden alınan ücret tek gelir kaynağı değildir. Uçakta yolculuk yapan bir kişi uçakta bir bira ya da duty-free (gümrüksüz) ürünlerden satın alabilir. Oteller telefon görüşmeleri, minibar ve oda servisi gibi birçok ürün ve hizmet karşılığında müşterilerinden ücret talep eder. Araba kiralama şirketleri içinse sigorta oldukça kârlı bir yan gelirdir. Müşterinin ödemek zorunda olduğu ücretten ayrı ödediği ücretler ekstra  katkı kaynaklarıdır ve yardımcı ürünler ve hizmetler olarak adlandırılırlar. Gelir yönetimini kullanan farklı endüstrilerdeki yardımcı ürünler ve önem dereceleri Tablo 6.10”da listelenmiştir. Yardımcı ürünler yolcu taşımacılığı yapan havayolu şirketleri içinçok fazla öenm teşkil etmese de oteller, araba kiralama şirketleri, sportif faaliyetler ve sinema/tiyatrolar için fazlasıyla önemlidir – gelir ve kâr elde etmek için kumarın tek kaynak olduğu otel/gazinoları elbette unutmuyoruz.