• persembe@persembe.com

ELLIOTT DALGA PRENSİPLERİ

Haziran 2002
198 sayfa

Ralph Nelson Elliott”un 1930”lu yılların sonunda “Doğanın Yasası” olarak duyurduğu Dalga Teorisi, kendisinden sonra gelenler tarafından yapılan ufak tefek düzeltmelere rağmen ana hatlarıyla Elliott”un ilk tanıttığı biçimiyle günümüze kadar geldi.

Tuncer Şengöz, yaklaşık beş yılı bulan bir kaynak taraması, araştırma ve analitik incelemelere dayanan bu kapsamlı çalışması ile yalnızca analist ve yorumcuların değil, finansal piyasalardaki fiyat hareketlerini izleyen tüm yatırımcıalrın onyıllar boyunca yararlanabilecekleri değerli bir kaynak sunuyor.

Elliott Dalga Prensipleri, evreni oluşturan canlı ya da cansız tüm sistemler gibi, insan kitlelerinin de doğa yasaları doğrultusunda  ve belirli sınırlar içinde hareket ettiklerini kabul ediyor.  Bu teorinin gelecekte, Elliott”un yıllarca önce iddia ettiği gibi, doğanın temel yasası olarak kabul edileceğini vurgulayan Tuncer Şengöz, Elliott Dalga Prensipleri”nin kurallarını, rehber ilkelerini ve temel yaklaşımlarını akıldan çıkarmaksızın saatlikten yüzyıllığa kadar fiyat grafiklerine bir kez de bu gözle bakmanızı öneriyor ve altını çiziyor: Finansal verilerin gelecekte ne yönde ve nasıl değişeceği ve bu değişimin nasıl bir sosyal arka plânda ilerleyebileceği, en azından bir siluet olarak gözünüzde canlanacaktır.

……….

Finans profesyonelleri yıllarca mekanistik yaklaşımları ele aldılar ve fiyat hareketlerini de bu yaklaşımlarla tarif etmeye çalıştılar.  Bu yaklaşımlara göre politik ve ekonomik gelişmeler dışsal kuvvetlerdi ve insan kitleleri bu dışsal kuvvetlerin etkisi ile harekete geçmekteydi.  Haberlerin ve gelişmelerin akışı da rastgele olduğu için fiyat, belirli kalıplar izleyemezdi ve rastgele haberlerin ve gelişmelerin sonucunda oluşurdu.  Bu nedenle yıllar boyunca haberler izlendi, haberlerin etkileri tartışıldı ve finans piyasalarındaki hareketin bu haberler doğrultusunda ne şekilde gelişebileceği konuşuldu.

Tuncer Şengöz bu kapsamlı çalışmasında, fiyat hareketlerinin ve sosyal trendlerin geleneksel yaklaşımlarla anlaşılamayacağını, insanların kitlesel davranışlarının gelecekte hangi kalıplar izleyebileceğinin anlaşılmasının tek yolunun Elliott Dalga Prensipleri ve bu prensiplere dayanan sosyonomik yaklaşım olduğunu vurguluyor.

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

1. BÖLÜM: GİRİŞ
2. BÖLÜM: TEMEL KAVRAMLAR
3. BÖLÜM: FİBONACCİ SAYILARI VE ALTIN ORAN
4. BÖLÜM: DALGA YAPILARI
5. BÖLÜM: KİTLE PSİKOLOJİSİ
6. BÖLÜM: BİLİMSEL TEMELLER
7. BÖLÜM: KİTLESEL DAVRANIŞLARDA DALGA PRENSİPLERİ
8. BÖLÜM: ELLİOTT ANALİSTİNİN YAKLAŞIMI
9. BÖLÜM: GELECEK PERSPEKTİFİ

KİTAPTAN BİR ALINTI

Mastering Elliott Wave adlı kitabında Glenn Neeley şöyle diyor:

“Teknik analizin diğer formlarından farklı olarak Dalga Teorisi, fiyat davranışı noktasından hareket eder.  Teori, analiste piyasanın her ne yapıyorsa bir nedenle yaptığı bakış açısı verir.  Piyasa hareketlerinde tesadüfler, acaiplik, ya da sınıflandırılamazlık yoktur.

Teknik analistlerin büyük kısmı, o mucize göstergeyi bulabilmek için zamanlarının önemli bir kısmını fiyat verileriyle uğraşarak geçirirler.  Dönüştürülmüş olan veri, özgün veriden nasıl iyi olabilir ki?  Başka bir deyişle, fiyat en temel göstergedir.  Piyasa hareketini tarif eden tek gösterge fiyatın kendisidir ve çıkış noktanızın bu olması gerekir…..”