• persembe@persembe.com

DÖVİZ KURU SİSTEMLERİ VE DÖVİZ KRİZLERİ

Temmuz 2010 (3. baskı)
232 sayfa

Döviz kuru sistemleri ile iktisadi krizler arasındaki bağlantının iyi kurulduğu bir çalışma. Ayrıca, döviz kuru sorunlarının “neden küresel olduğı kadar yerel olduğunu da” gösteren açıklamalar var. Aydan Kansu, kapsamlı bir çalışma ile bir çok konuya açıklık getirmiş. Kendisini kutlarım. – Prof. Dr. Erol Manisalı

Türkiye”de yaşanan 1994 ve 2001 krizlerinin nedenlerinin araştırıldığı bu çalışma, döviz kuru sistemleri ile döviz krizleri arasında bağlantı kurularak söz konusu sorunların uluslararası ve bölgesel niteliklerini vurgulama yanında güncel sorunlara da işaret etmektedir. – Prof. Dr. Ardoğan Alkin

Türkiye gibi sürekli krizlerden muzdarip bir ülkede, Aydan Kansu bu krizlerin finansal neden sonuç ilişkilerini, uluslararası ve yerel dinamikler açısından kapsamlı bir literatür çalışması yaparak inceliyor. – Prof. Dr. Mehmet Altan

İÇİNDEKİLER

  1. Bölüm: Döviz Kuru Sistemlerinin Tarihi Gelişimi ve Alternatif Döviz Kuru Sistemleri

Uluslararası para sistemleri ve döviz kuru sistemlerinin tarihi gelişimi
Döviz kuru sistemlerinin sınıflandırılması
Alternatif döviz kuru sistemleri
Döviz kuru sistemlerinin tercihinde etkili olan faktörler

  1. Bölüm: Döviz Krizleri ve Döviz Krizlerini Açıklayana Modeller

Döviz krizlerinin tanımlanması
Döviz krizlerinin tarihi gelişimi ve değişimi
Döviz krizlerini açıklayan modeller

  1. Bölüm: Türkiye 1994 ve 2001 Krizlerinin Döviz Krizleri Modelleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi

1980 sonrası dönemde ekonomi alanında yaşanan başlıca gelişmeler
Türkiye 1994 krizi
1994-1999 döneminde uygulanan başlıca iktisat politikaları
Türkiye 2001 krizi

Sonuç

KİTAPTAN BİR ALINTI

2000 Kasım ve Aralık ayı süresince gecelik repo faizlerin seyri incelendiğinde, portföyünde yüksek oranda hazine kâğıdı bulunduran bir bankada başlayan likidite sıkışıklığı faiz oranlarını yükseltmiştir. Başlangıçta Net İç Varlıklar performans kriterini aşmamak için müdahelede bulunmayan merkez bankası daha sonra belirlenen kriteri aşarak 22 Kasım”da 6,8 milyar dolarlık fonu piyasaya vermiştir. Merkez bankası 30 Kasım 2000 tarihinde Net İç Varlıkların bu tarihteki değerleriyle sabitleyeceğini, likiditeyi ancak döviz karşılığında sağlayacağını belirtmiştir. Bu tarihten sonra repo gecelik faizi %1000”leri aşan rakamlara ulaşmıştır. 6 Aralık 2000”de IMF”den sağlanan 7,5 milyar dolarlık Ek Rezerv Kolaylığı dahil toplam 10,4 milyar dolarlık finansman piyasalarındaki tedirginliği azaltarak faiz oranlarının düşmesini sağlamıştır. Ancak, hem merkez bankasının hem de IMF kaynağı, krizi geçici olarak önlemiştir.