• persembe@persembe.com

DOĞRU BORSA

Borsa Yatırımcısının El Kitabı
Ekim 2023
181 sayfa

Bu kitap, iyi bir borsacı olmanın yollarını değil iyi bir yatırımcı olmanın teknik bilgilerini sunuyor. Tabiri caizse kitabın amacı balık vermek değil, balık tutmayı öğretmek.
Remzi ÖZDEMİR

Bildiklerimiz yok bu kitapta. Bilmediklerimiz, bildiğimizi zannettiklerimiz veya yeterince bilmediklerimiz var.
Suat OLGUN

Henüz hiç hisse almamış veya borsa yatırımında yeni olanlar bu kitabı muhakkak okumalı. Diğerleri mi, okumalı ki hatalar ve yanlışlar tekrarlanmasın.
Mehmet AKDERE

Bilgi en büyük güçtür. Tecrübe ise bedeli ödenmiş değerdir. Tecrübenin paylaşılması ise büyük erdemdir. Bu kitap sermaye piyasasına yatırım yapanlar ve yatırım yapmak isteyenler için yol haritası sunmaktadır.
Cengiz BAKIR

İÇİNDEKİLER

Her Şeyin Başlangıç Noktası: PARA
Parayla Ne Yapılmaz
Her Şeyin Başlangıç Noktası: DEĞER
Değerlemede Kârlılığa Dair Bir Tespit: ABD’li Tesla ve Snap Vakaları Işığında Türkiye’de Halka Arz Kriterleri
Finans Nedir?
Muhasebe Nedir?
Küçük Yatırımcı İçin Kurumsallaşma Neden Önemlidir?
Hisse Geri Alım Programları Ne İşe Yarar?
Değer Artış Fonları Bedelsiz Sermaye Artırımında Kullanılabilir mi?
Öz Kaynaklar Yatırımcıya Ne Söyler?
İşletmenin “Esas” Faaliyet Kazancı Diye Bir Husus Var mı?
Ekonomi Balış Açısı ile Borsa Yatırımları Anlaşılabilir mi? Ekonomi ve Finans Bakış Açısı Farkı
Piyasa Değeri/Defter Değeri (PD/DD) Oranının yatırım Kararlarındaki Gücü!
Marka Değeri ve Entelektüel Sermaye Neden Önemlidir? Hisse Fiyatına Nasıl Etki Etmesi Beklenir?
Etkin Piyasa Nedir? Neden Önemlidir?
Borsada Son Sözü Kims Söyler? BİST mi, SPK mı?
Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımı
Adım Adım Halka Arz Süreci
Etik, Manipülasyon ve Sermaye Piyasaları
Halka Arzda Dağıtım Esasları Tartışmasında Kim Haklı? Patron mu? Küçük Yatırımcı mı?
Halka Arz Dağıtımlarında Dolaylı Yollara Örnek Bir Vaka: Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. (Akfye) Halka Arzı
Halka Açık Şirket Yavrular mı?
Vahşi Asimetri: Balinalara Karşı Hamsiler
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO) Neden Var? Bu Şirketler Nasıl Analiz Edilir?
Masada Bırakılan Para
Orta ve Uzun Vadeli Yatırım Nedir?
HABKOB’lar: Halka Açık ve Borsaya Kote Borsacılar?

KİTAPTAN BİR ALINTI
 
Her işletme halka arz olamaz. Daha doğrusu, halka arza başvurmak için asgari “aktif büyüklüğü” ve “hasılat” şartları söz konusudur. Her ülkede düzenlemeler farklı olmakla birlikte Türkiye’de SPK tarafından açıklanan  bu asgari şartlar her yıl yeniden değerleme oranına göre yenilenmektedir. 2022 yılı itibarıyla halka arza başvurabilmek için işletmenin son iki yıldaki aktif toplamı asgari 450 milyon TL ve hasılatı (net satışlar) 270 milyon TL olmak zorundadır. Bu sınırlılıkların sermayepiyasalarının iklimi açısından ortaya koyduğu olumsuzluklar da söz konusudur.