• persembe@persembe.com

DİZGİNLENEMEYEN

Mart 2024
Unsupervised: Navigating and Influencing a World Controlled by Powerful New Technologies
328 sayfa
Çevirmen: Alperen Tekin

“İki sanayi devrimi insanlık tarihinin öncesi ve sonrasını açıklayabilecek kadar önemliydi. Her bir sanayi devrimi o zamana kadar var olan sosyo-ekonomik yapılardan kopuşutemsil etti. Bugün ise devrimler trenine her yıl yeni bir vagon ekleniyor ve birini kaçırmanız diğerini kaçıracağınız anlamına da gelmiyor. Elinizdeki bu kitap, bu ekosistemi çok iyi anlatıyor, onları anlamada ve etkilemede aktif bir rol almamızın çok önemli olduğunu savunuyor.

—Akan Abdula/FutureBright Kurucu, DataTech Expert

Teknolojinin getirdiği çok hızlı dönüşümün bizim dışımızda planlandığı ve yaşamımızı yönlendirdiği bu günlerde, hem bireyler hem de kurumların kendi pozisyonlarını belirlemesi ve ona göre de hazırlanması gerekiyor. Oyuna derhal müdahil olmazsak gelen dalga tüm yaşam pratiklerimizi değiştirerek bizi bilmediğimiz sahillere sürükleyebilir. Yazar, gelen dalgayı gerçekçi bir bakış açısıyla özetliyor.

—Ayşegül İldeniz/Global Teknoloji Lideri, YK Üyesi, eski Intel Dünya Başkan Yardımcısı

Dizginlenemeyen sarsıcı bir kitap, bunu en baştan okuyucularımızla paylaşmak gerekiyor. Birbirini tetikleyen bir çok öncü teknolojiyi hepimizin anlayabileceği bir dilde anlatan yazarlar, hayatımıza dair etkilerini sanayi devrimi ve diğer bir çok yakın dönem buluşunun etkileri ile kıyaslayarak gözler önüne seriyor. Tüm liderlerin bu kitabı yıl boyunca yanında taşıyacağını düşünüyorum.

—Emrah Silav/Oyak Finans Sektörü Grup Başkanı, United Payment Yönetim Kurulu Başkanı

Dizginlenemeyen bu çağın gerekliliklerine yanıt vermek ve bireyleri teknolojiyi anlama ve etkileme yolunda güçlendirmek amacıyla kaleme alınmış bir rehberdir. Yazarlar,günümüzün karmaşık teknolojik ortamında, pasif bir şekilde bu değişimlere maruz kalmak yerine, aktif bir rol üstlenmemizin ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır.

—Esen Girit Tümer/Yapay Zekâ ve Teknoloji Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı

Teknolojide önemli bir kırılma anına tanıklık ettiğimizi söyleyebilirim. Böyle zamanlarda bir adım geri çekilerek büyük resmi görmeye çalışmak, geleceği doğru öngörebilmek adına çok kıymetlidir. Bu kitap işte tam da buna yardımcı oluyor, olanı biteni anlamak ve geleceği daha doğru öngörebilmek adına ayıracağımız zamana kesinlikle değecek kalitede bir eser.

—Hakan Aran/İş Bankası Genel Müdürü

Yeni teknolojiler bir okyanussa, bu okyanusta umutlar, keşifler, ilerlemeler ama öte yandan da fırtınalar, dalgalar, tuzaklar var. Teknoloji okyanusunda siz ve kurumunuz ilerlerken ihtiyaç duyacağınız pusula, bu kitap.

—Özgür Alaz/Trend Uzmanı, Girişimci

Yazarlar, Dizginlenemeyen aracılığıyla sosyal ekonomik ve politik alanlarda insanlığın geleceğini şekillendirecek yeni ve belki de yıkıcı teknolojik trendleri nasıl anlayacağımızı, adapte olacağımızı ve fayda sağlayacağımızı, farklı örnekler ile yalın, anlaşılabilir ve etik kaygılarla birlikte eleştirel bir biçimde bizlere sunuyorlar.

—Prof Dr. Selim Yazıcı/İstanbul Üni SBF Öğretim Üyesi, FinTech İstanbul Platformu Kurucularından

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ
ÖNSÖZ
GİRİŞ
KISIM 1
Görmezden Gelemeyeceğimiz Önemli Teknolojiler
1. Temek Teknolojiler
2. Etkinleştirici Teknolojiler
3. Tüketiciye Dokunan Donanım Teknolojileri
4. Görmezden Gelemeyeceğimiz Teknolojilerin Kullanım Alanları
KISIM 2
Yıkıcı Teknolojilerin İnsanlık Üzerindeki Etki ve Ynasımaları
5. Ekonominin Yeniden İcadı
6. İstihdamınYeniden İcadı
7. Eğitimin Yeniden İcadı
8. Bilginin ve İletişimin Yeniden İcadı
9. Kontrolün Yeniden İcadı
10. Gezegenin Yeniden İcadı
11. İnsanların ve İnsanlığın Yeniden İcadı
12. Teknolojinin Kendini Yeniden İcadı
13. Öncü Teknolojilerin Ana Aktörleri
KISIM 3
Son Düşünceler
14. Etik ve Politika
15. Sonuç
16. Son Söz

KİTAPTAN BİR ALINTI

Ethereum ise piyasa değerine göre ikinci en büyük tokenin sahibidir. Aynı zamanda en aktif biçimde kullanılan kripto para birimi olduğu görülen ETH, spekülatif bir varlık olmayı sürdürüyor. Bununla birlikte Ethereum’un iş modeli bir dünya bilgisayarı oluşturmaya yönelik. Kendine ait para biriminin kullanımıyla blokzincir üzerinde bütünüyle bir kontrol yaratmak yerine başka şirketlerin de bu zincir üzerinde defterler kurmalarına ve hatta akıllı sözleşmeler yoluyla yeni kripto para birimleri oluşturmalarına izin veren yaklaşımı benimsemiştir. Söz konusu bu durum pek çok açıdan Microsoft ile Apple arasındaki rekabetin ilk günlerini andırıyor. Microsoft, yazılımının kalitesi nedeniyle değil; ancak küresel anlamda birçoklarının işletim sistemine bağlanabilmesine mahal veren açık kaynaklı programlaması sayesinde dünyaya hükmedebilmişti.Apple ise teknik anlamda ve niş eksendeki üstünlüğünü koruyabilmek adına uzun bir süre dışardan gelen uygulamaları reddetme yolunu seçmişti. Artık dünyanın dört bir yanındaki kullanıcıların çoğunşuğu ve en nihayetinde Apple bile Microsoft’un yaklaşımının etkinliğini anladı.