• persembe@persembe.com

DEĞERLEME

Mart 2021
The Little Boof of Valuation
272 sayfa
Çevirmen: Ergun Unutmaz

“Aswath Damodoran, esasen bireysel yatırımcıları düşünerek hazırladığı bu rehberde, güçlü teori ve iyi uygulamaları, yeni başlayanların bile kolayca anlayıp uygulayabileceği yalın bir dille anlatıyor. Örnek vaka analizleri ve modellerle de hakikaten kıymetli bir değerleme anlayışı sunuyor.”

Erhan Topaç – Gedik Yatırım, Yönetim Kurulu Başkanı

“Mükemmel Bir Yol Haritası.”

Ali Kerim Akkoyunlu – Gedik Yatırım Araştırma Direktörü

“Damodaran’ın Değerleme İçin Küçük Kitabı hakkında ‘küçük’ hiçbir şey yoktur. Tüm işletme değerlemelerinin dayanağını oluşturan ve kendisinin yüzlerce sayfalık klasiklerinde anlatılan çeşitli fikirler bütünü, aynı özen, açıklık, keskinlik ve akıl seviyesinde buradadır.”

Anant K. Sundaram – Profesör, Tuck İşletme Fakültesi, Dartmouth Koleji

“Değerleme için Küçük Kitap öğrencilerime ve arkadaşlarıma tavsiye edeceğim harika bir kitaptır. Bu kitap, güçlü bir teori ve iyi uygulamaların etkileyici bir sentezidir. Yeni başlayanlar için tamamıyla uygundur. Aynı zamanda finans uzmanlarının profesyonel kütüphanesine yapılan önemli bir katkıdır. Tereddütsüz sahip olun.”

Pablo Fernandez – Finans Profesörü, IESE İşletme Fakültesi, İspanya

“Damodaran’ın hızlı okunan kitabı, gerek kurumsal gerekse de çok yönlü bireysel yatırımcılar için değerli açılımlar sunmaktadır. Damodaran, ‘değer yaratan etkenleri’; ‘içsel’ (gelir yaklaşımı) ve ‘göreceli’ (piyasa yaklaşımı) analiz sınırlarında, farklı hisse senetleri için geniş bir kategoride tanımlamaktadır.Damodaran ayrıca bakılacak en önemli faktörleri ve her bir kategori için bunların değerlemede nasıl ele alınacağını da göstermektedir.”

Shannon Pratt

Başkan ve İcra Kurulu Başkanı, Shannon Pratt Valuations  

. . . . . .

İÇİNDEKİLER

Sunuş
Mükemmel Bir Yol Haritası
Türkçe Baskı İçin Önsöz
Giriş
Çevirmen Yorumu

Güne Dinç Başlamak
Değerlemenin Temel Öğeleri

Bölüm 1
Değer: Bir Sayıdan Çok Daha Fazlası!
İlgi Alanını Anlamak

Bölüm2
Alım-Satımın Otomatik Aletleri
Zamanın Değeri, Risk ve İstatistikler

Bölüm 3
Evet Virginia, Her Varlığın Bir İşsel Değeri Vardır
İçsel Değerin Belirlenmesi

Bölüm 4
Her Şey Görecelidir!
Göreceli Değerin Belirlenmesi

Beşikten Mezara
Yaşam Döngüsü ve Değerleme

Bölüm 5
Çok Sayıda Söz Vermek
Genç Büyüme Şirketlerini Değerlemek

Bölüm 6
Artan Ağrılar
Büyüme Şirketlerini Değerlemek

Bölüm 7
Viagra Değerlemesi
Olgun Şirketleri Değerlemek

Bölüm 8
Kıyamet Günü
Düşüşe Geçmiş Şirketleri Değerlemek

Kalıbı Kırmak
Değerlemede Özel Durumlar

Bölüm 9
Risklerinizi Sigortalayın
Mali Hizmetler Şirketlerini Değerlemek

Bölüm 10
Eğlence Treni Şeklinde Yatırım
Döngüsel Şirketleri ve Emtia Şirketlerini Değerlemek

Bölüm 11
Görünmez DeğerMaddi Olmayan Duran Varlıklara Sahip Şirketleri Değerlemek

Sonuç
Yol İçin Kurallar

. . . . . .

KİTAPTAN BİR ALINTI

Elde etmeyi ümit ettiğiniz nakit akımları için mali araçlar satın alırsınız. Bir hisse senedinin fiyatı, gelecekte etrafta daha yüksek fiyat ödeyecek yatırımcılar olacağı varsayımı ile haklı gösterilemez. Bu, pahalı bir sandalye kapmaca oyunu oynamaya benzer. İhtiyatlı bir yatırımcı olarak, yapmayı düşündüğünüz bir yatırımın değerini daha onu satın almadan önce bilmeniz gerekmektedir.

Karar ister satın alma, satma ya da tutma olsun, değerleme, tüm yatırım kararlarının kalbinde yatmaktadır. Finans uzmanı Aswath Damadoran, “Değerleme İçin Küçük Kitap”ta yatırım konusuna yeni başlayanların dahi anlayabileceği bir gündelik dilde değerleme tekniklerini açıklamaktadır. Bu önemli kaynağı kullanarak, hisse senetleri araştırma raporlarını gözden geçirirken ve portföyünüz için hisse senetleri değerlemesi ve seçiminde bağımsız girişimlerde bulunurken, daha iyi yatırım kararları verebilirsiniz.

Damadoran, değerlemenin temellerini geçiştirmeden ya da anahtar kavramları göz ardı etmeksizin damıtmakta, sayfa sayfa, kolayca anlayıp uygulayabileceğiniz modeller geliştirmektedir. Ayrıca, değerlemeye yönelik iki popüler ve genellikle de uyumsuz (içsel ve göreceli) yaklaşımın bir arada kullanılabileceği durumlar oluşturmaktadır. Damadoran, sadece içsel değere göre değil, aynı zamanda göreceli olarak da değerin altında bulunan hisse senetlerini seçmenizde size yardımcı olarak, bu yaklaşımların ikisinin de olasılıklarınızı nasıl önemli oranda iyileştireceğini ele almaktadır.