• persembe@persembe.com

BORSADA SİSTEMATİK ALIM-SATIM İÇİN REHBER

Mayıs 2003
117 sayfa

Piyasanın genel eğilimini tahmin edebilmek iin yatırımcılar uzun yıllar boyunca birçok teknik göstergeler oluşturmuşlardır. Bu göstergelerin bazıları tutarlı bir şekilde en iyi alım-satım zamanlarını gösterebilmiş, ancak birçoğu bu anlamda kötü sonuçlar vermiştir.

Uzman bir borsa analisti olan Alparslan Güney trafından kaleme alınan bu kitabın amacı, en çok bilinen teknik göstergelerden oluşan sistematik alım-satım sistemlerinin performanslarını bilimsel yöntemlerle karşılaştırma olanağını yatırımcılara sağlamaktır.

Bu kitapta:

• sistemli alım-satım işinin tanıtımını,
• kazanmak için gerekli olan disiplinli alım-satım yöntemlerini,
• 20 adet teknik göstergenin tanıtımını ve kullanımını,
• bu göstergelere dayanan 49 adet sistematik alım-satım sistemini,
• bu sistemlerin, İMKB Ulusal 100 Endeksi ile geçmişe yönelik karşılaştırmalı performanslarını bulacaksınız.

İÇİNDEKİLER

Giriş
BÖLÜM 1
Hisse senedi alım-satımı işi
Hisse senedi alım-satımı hakkında
Alım-satım işinin kabul görmüş üç temel kuralı
Karşıt görüş (contrary opinion)
Kredili işlemler (leverage)
Spekülasyon ve manipülasyon ayırımı
BÖLÜM 2
Programlı alım-satım sistemleri
Teknik göstergeler
Eğilim takip eden göstergeler
Salınım göstergeleri (oscillators)
Iraksama (divergence)
Sistematik alım-satım
Alış teknikleri
Eğilim göstergelerine dayalı teknikler
Salınım göstergelerine dayalı teknikler
Filtreler
Satış teknikleri
Zarar durdurma yöntemleri
Maksimum kayıp noktası
Kâr hedefi noktası
Hareketli taşınan zarar noktası
Hareketsizlik yüzünden zarar durdurma
Para yönetimi zarar durdurma noktası
Optimizasyon
Kesiklilik (discreteness)
Alım-satım miktarı (bahis) yönetimi)
Başarma ve batma ihtimali
BÖLÜM 3
Sistemlerin test edilişi
Yöntem
Varsayımlar
Değerlendirme kıstasları
Pozisyon sayıları ve sıfırlandırılması
Pozisyon süreleri ile istatistikler
Kârlılıkla ilgili sonuçlar
Son pozisyonla ilgili bilgiler
Kıstas istatistikleri
Pozisyon kârlılıklarıyla ilgili sonuçlar
Para yönetimi ile ilgili sonuçlar
Çeşitli kârlılık endeksleri
Özsermaye değerleriyle ilgili sonuçlar
BÖLÜM 4
Göstergeler, sistemler ve testler
İMKB için eşsiz bir rehber
Aroon (Şafak)
Yönsel hareket endeksi (directional movement index)
Emtia seçim endeksi (commodity selection index)
Hareketli ortalamalar (moving averages)
Dema (ikili eksponansiyel hareketli ortalama)
Tema (üçlü eksponansiyel hareketli ortalama)
Hareketli ortalama yakınsama ıraksama göstergesi (MACD)
Momentum
Değişim yüzdesi (rate of change)
Stokastik
Stokastik momentum endeksi
Göreli güç endeksi (relative strength index)
Bollinger bantları
Denge işlem hacmi (on balance volume)
Kütle endeksi (mass index)
Emtia kanal endeksi (commodity channel index)
William’ın %R göstergesi (William’s %R)
Chande momentum osilatörü
Trix göstergesi
Klinger salınım göstergesi
Sonuçların değerlendirilmesi
SONSÖZ
KAYNAKÇA

KİTAPTAN BİR ALINTI

Yatırım fonları, yatırım ortaklıkları, portföy yönetim şirketleri gibikurumsal yatırımcılar için sistematik alım-satım daha fazla önem taşır, çünkü sistematik alım-satım stratejilerinin geleneksel yatırım yönetimi üzerindeki en önemli avantajı, yatırım yönetimini kişilerden bağımsızlaştırarak kurumsallaştırabilmesidir. Bilgisayarlar programlandıklarında çok hızlı bir şekilde değişen piyasa koşullarını tespit eder ve tepki verirler, bu sayede kişilerden bağımsız bir yönetim organizasyonu kurmaya yardımcı olurlar. Sistematik alım-satım, portföy getirilerini etkileyen portfçy yöneticisinin duygusal kararlarını bertaraf eder.

Programlı alım-satım sistemlerinin avantajları genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

• Kırslardan, korkulardan bağımsız karar alır.
• Alış ve satış kararları bilgisayar sayesinde uygulanır.
• Disiplin sağlar.
• Gündemin yarattığı olumsuzluklardan etkilenmez.
• İşlemler aynı tutarlılıkla gerçekleştirilir.
• Eğilimin yönünde hareket edilmesini sağlar.
• Zarar durdurma yöntemleriyle zararlar en az düzeyde tutulur.
Programlı alım-satım sistemlerinin olumsuz yanları da şu şekilde sıralanabilir:
• Programlı alım-satım sistemlerinin çoğu eğilimleri takip ederler, bu yüzden eğilimin olmadığı dönemlerde hatalı sinyaller üretebilirler.
• Hisselerin temel değerlerini hiç dikkate almazlar.