• persembe@persembe.com

BORSA 101

Aralık 2021
159 sayfa

Elinizdeki kitap borsada bilinçli bir yatırımcı olmanızı sağlayacak ilk adımdır. Bu kitabın amacı; borsaya meraklı ancak bilgisi yetersiz küçük yatırımcıya en temel tüm bilgileri basit ve eğlenceli bir dil ile öğretmektir. Yatırımcılar her meslekten, her eğitim seviyesinden olabileceğinden teknik konuları en kolay hali ile aktarmaya çalıştım.

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM: BORSA KAVRAMI ve TARİHÇESİ

İKİNCİ BÖLÜM:  BORSA İŞLEMLERİ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: TEMEL KAVRAMLAR

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: HALKA ARZ

BEŞİNCİ BÖLÜM: YATIRIMCI PSİKOLOJİSİ

ALTINCI BÖLÜM: YATIRIMCININ KORUNMASI

YEDİNCİ BÖLÜM: TEMEL ve TEKNİK ANALİZ

SEKİZİNCİ BÖLÜM:  PORTFÖY ve STRATEJİLERİ

DOKUZUNCU BÖLÜM: TEMETTÜ

ONUNCU BÖLÜM: ÖNERİLER

KİTAPTAN BİR ALINTI

Tahvil ve bonolarda en büyük risk, geri ödememe riskidir. Bu risk, ister devlet tarafından isterse özel bir şirket tarafından ihraç edilen tahvilin ve bononun anapara ve/veya faiz ödemesinin gerçekleştirilememesi ya da zamanında ve tam gerçekleştirilmemesidir. Geri ödenmeme riskinin yüksek olduğu durumlarda tahvih ve bononun da faizi yüksek olur. Ülke riskinin yüksek olduğu bir devletin ihraç ettiği tahvilin faizi ile ülke riski daha düşük olan bir devletin ihraç ettiği tahvilin faizi arasındaki farka risk primi denilir. Genellikle özel sektör tahvilinin faizi, devlet tahvilinin faizinden yüksek olur. çünkü devlet daha güvenilirdir.