• persembe@persembe.com

BİREYSEL FİNANS

Mart 2016
200 sayfa

Geliri, tasarrufu, yatırımı, borcu ya da bu konularda planları ve düşünceleri olan herkesin okumasıgereken bir eser olan Bireysel Finans, para ile ilgisi olan herkese hitap eden bir eserdir. Tasarruflar nasıl korunur, yatırımın temel kuralları nelerdir, yatırım seçenekleri neler olabilir, risk türleri nelerdir, getiri nasıl hesaplanır ve getiri türleri nelerdir, finansal tuzaklardan nasıl korunur, finansal konularda nasıl hak aranır ve nerelere başvurulur konularını işleyen bu kitap yaklaşık yirmi yıllık sektör tecrübesi olan bir profesyonelin kaleminden çıkmıştır. Bireysel Finans, hiç finans bilgisi olmayan kişilerce okunabileceği gibi finansı yeni öğrenmeye başlayanlar için de bir başvuru kaynağıdır. Bu kitap aynı zamanda, üniversitelerde ekonomi, finans ve finansal hukukla ilgili tüm dersler için yardımcı bir kaynak olarak kullanılabilecek özgün bilgiler içermektedir.

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ
KISALTMALAR TABLOSU
TABLOLAR, ŞEKİLLER, GRAFİKLER VE RESİM LİSTESİ
1. FİNANS VE FİNANS SEKTÖRÜ
2. BİREYSEL FİNANS
3. BİREYSEL TASARRUF VE YATIRIMLAR
4. YATIRIMIN İKİ TEMEL KAVRAMI: RİSK VE GETİRİ
5. İŞLEM (ALIM-SATIM) YAPMA ARAÇLARI
6. FİNANSAL İŞLEM VE YATIRIM YAPMA SÜRECİ
7. FİNANS SEKTÖRÜNÜN KARANLIK TARAFI: BİREYLERİ ALDATMAYA YÖNELİK
DOLANDIRICILIK ARAÇLARI VE YÖNTEMLERİ
8. TÜRKİYE’DE BİREYLERİN FİNANSAL HAKLARINI ARAMA YOLLARI
KAYNAKLAR
KAVRAM DİZİNİ

KİTAPTAN BİR ALINTI

Risk uyarlı getiri, bir birim risk üstlenmenin karşılığında beklenen getiriti ifade eder. Yatırımcılar, risk aldıkça bu risk için uygun gördükleri bir getiriyi isterler. Bireyler daha fazla risk aldıklarında bunun karşılığını daha fazla ödül ile görmek isterler. Finansal hayatta, örneği eğer riski yüksek bir şirketin tahvilini alıyorsanız, tahvilden risk derecesinde getiri beklersiniz. Eğer tahvil bir risk derecelendirmesine tabi tutulmuş ise, derecelendirme notu düşük olduğu ölçüde yüksek getiri beklersiniz. Bu şekilde beklenen getiriye “risk ayarlı getiri” dense de uygun olur. Piyasada risk – beklenen getiri dengesi, piyasa tarafları arasında yâni arz-talep dengesi içerisinde belirlenir. Eğer bir şirket ihraç ettiği menkul kıymetlerde bu dengeyi tutturamazsa, yatırımcılar veya piyasa menkul kıymetlere ilgi göstermeyebilir, menkul kıymet satışı başarısız olabilir. her dönemde piyasalarda risk getiri dengesi olduğundan bireyler, sadece getiriye odaklanıp riski göz ardı etmemelidirler. Finansal ürünleri pazarlayanlar, müşterilerine bir finansal ürünün getiri tarafını anlatırken risk tarafından bahsetmek istemezler. Bir finansal ürüne ilgi duyan bireylerin bu olasılığı dikkate alarak getiri kadar risk araştırması yapmasında yarar vardır.