• persembe@persembe.com

BİREYSEL EMEKLİLİK HUKUKU

Mart 2009
376 sayfa

Bireysel Emeklilik Hukuku Türkiye’de en az incelenen hukuk dallarından biridir. Bu alanda yapılan yayınlar çok azdır. Oysa milyonlarca yurttaşımız şimdiden bireysel emeklilik sistemine katılmış bulunmaktadır. Bu kadar çok kişiyi ilgilendiren bir konunun hukuksal açıdan incelenmesi hiç kuşkusuz önemli bir gereksinimdir.

Bu gerçekten yola çıkarak Bireysel Emeklilik Hukukunu oluşturan temel bazı düzenlemeler hakkındaki çalışmamızı daha fazla gecikmeden uygulamacıların ve diğer bütün ilgililerin kullanımına sunulmaktadır.

İÇİNDEKİLER

Önsöz

Kısaltmalar

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve yatırım Sistemi Kanunu

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik

Yıllık Gelir Sigortası Genel Şartları

Mevzuat İndeksi

Dizin

KİTAPTAN BİR ALINTI

Emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı tutarı, emeklilik planında tanımlı asgari katkı payından az olmamak üzere değiştirilebilir. Katkı payının çeşitli zamanlarda ortaya çıkan olanaklardan yararlanılarak ve gereksinimler dikkate alınarak ve bir alt sınıra da uyularak değiştirilebilmesi uygun bir çözümdür.

Katkı payının vadesinde ödenmesi deyimindeki “vade” sözcüğünden maksat o katkı payına ilişkin vade tarihi ile bie sonraki katkı paylarına ilişkin vade tarihi arasındaki süredir. örneğin her ayın 2’sinde ödeme yapılması öngörülmüşse 2.01.2008 vadesi için, 1.02.2008 tarihine kadar yapılan ödeme, vadesinde ödeme olarak kabul edilecektir. Yıllık ödemenin öngörüldüğü bir sözleşmede, 05.05.2008 vaadesi ödemesinin, 04.05.2009’a kadar yapılması halinde, bu ödeme vadesine uygun ödeme sayılacaktır.

Emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı ödenmesine ara verilebilir. Özellikle ekonomik sebepler ödemelerde aksamaya yol açabilir. Ancak katkı payı ödenmeyen süre emekliliğe hak kazanılması için gereken sürenin hesabında dikkate alınmaz.

Yönetmelik, doğrudan doğruya katılımcı tarafında veya onun hesabına bir başka kişi tarafından yapılması gereken ödemelerin aksatılması durumunda, BE şirketinin herhangi bir hakka sahip olmayacağını ve sözleşmeyi fesih yoluna gidemeyeceğini öngörmüştür. “Katılımcının katkı payı ödemeye ara verebileceği” hükmünün birinci sonucu budur.

Girişimci yatırımcı için böyle politikalar var mı?