• persembe@persembe.com

BİLGİ VE DENEYİM AYNI DEĞİLDİR

Temmuz 2022
259 sayfa

Genç nesillere Türkiye’de yatırım bankacılığının ve sermaye piyasalarının kuruluşu ile çakışan zengin deneyimini aktardığı için Sinan Arslaner’i kutluyorum.
Prof. Asaf Savaş Akat/İstanbul Bilgi Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi

I have known Sinan Arslaner for a number of decades and during that time I have found him to have a wonderful insight into the Turkish economy and most particularly the Turkish investment banking system. I’m sure his book will become a classic in helping readers understand this very important topic.
Mark Mobius 

Piyasamızın önde gelen isimlerinden, belli bir süre birlikte çalışma şansını yakaladığım ve tecrübelerinden yararlandığım saygıdeğer Sinan Arslaner’in kaleminden çıkan bu kitabın, sektöre yeni başlayan genç meslektaşlarımıza yol gösterici ve ilham verici olacağına inanıyorum.
Okan Alpay/Tacirler Portföy Yönetimi AŞ, Genel Müdür

London School of Economics’de öğrenci olduğu yıllardan beri tanıdığım, kendisine ve bilgisine güvenilir, yatırım bankacılığı mesleğine saygılı, kişisel yaklaşımlar yerine, mesleğe ve hizmet verdiği kuruluşlara sahip çıkma özelliğine sâhip olarak Ülkemizin sermaye piyasasını geliştirme çabalarında, dürüst kişiliğiyle pek çok ilklere imza atmış, yabancı yatırımcı ve yabancı bankaların güven kaynağı olmuş SİNAN ARSLANER’in, zengin bir bankacılık birikimi ve sermaye piyasası kültürü ile yazdığı yatırım bankacılığı kitabını keyifle, eski günleri anarak ve bazen da hatırlayarak ve öğrenerek okudum. Kendisini kutluyorum.
Vural Günal /TC Merkez Bankası Eski Başkan Yardımcısı

İÇİNDEKİLER

YORUMLAR
TEŞEKKÜR
GİRİŞ
BÖLÜM 1 – TEMEL KAVRAMLAR
FİNANS SİSTEMLERİ
YATIRIM BANKACILIĞI FAALİYET ALANLARI
YATIRIM TÜRLERİ
YATIRIM BANKACILIĞI YAPILANMASI
YATIRIMCI PROFİLİ
BÖLÜM 2 – KİŞİSEL DENEYİMLER
BORSAYA ÜYELİK BAŞVURUMUZ
AMMAN BORSASI ZİYARETİ
BANKACILIK EĞİTİM MERKEZİ
YENİ BİR ÜRÜN OLARAK REPO İŞLEMLERİ
ÖZELLEŞTİRME PROJELERİ
İLK TAHVİL İHRAÇ ÇALIŞMALARI
İLK HALKA ARZ PROJESİ
STUTTGART BORSASI
ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ
KURUMSAL FİNANSMAN
NORSANIN İLK YILLARI
SEANS ODALARI VE ACENTALAR
MODERN PORTFÖY TEORİSİ
MÜNİH BORSASI
MUKİMLİK BELGESİ
NASDAQ BORSASI
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
ABD BORSALARI
DEUTSCHE BÖRSE
imkb’NİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ
BANKACILIK KÜLTÜRÜ
MR FUTURES & MR OPTIONS
BÖLÜM 3 YATIRIM BANKACILIĞI FAALİYETLERİ
BORÇ YAPILANDIRMA
ÖZEL SERMAYE
BİRLEŞME VE SATIN ALMA
ŞİRKET DEĞERLEME VE SATIŞA HAZIRLIK
HALKA ARZ
GAYRİMENKUL GELİŞTİRME
KURUMSAL YAPILANMA
PROJE FİNANSMANI
VARLIK SATIŞI
FİNANSAL DANIŞMANLIK
YENİDEN YAPILANMA VE ENTEGRASYON
YATIRIM DANIŞMANLIĞI
GLOBALLEŞME VE SEKÜRİTİZASYON
SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMATLER
BÖLÜM 4 – YENİ ÜRÜNLER
KRİPTO VARLIKLAR
GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ
TÜREV ARAÇLARI
BÖLÜM 5 – YATIRIMCI EKOSİSTEMİ
TASARRUFLARIN ÖNEMİ
GÜVENLİK MARJI
PORTFÖY YÖNETİMİ
SÜRDÜRÜLEBİLİR YATIRIM ORTAMI
UZUN VADELİ BAKIŞ
İŞLEM MAALİYETLERİ
TEMETTÜ POLİTİKASI
HİSSE SENEDİ GERİ ALIMLARI
EMEKLİLİK FONLARI
YATIRIM FONU YATIRIM ORTAKLIĞI KARŞILAŞTIRMASI
FİNANSAL OKURYAZARLIK
FİNANSAL DAVRANIŞ EĞİLİMLERİ
BÖLÜM 6 – YATIRIM BANKACILIĞININ GELECEĞİ
2008 KRİZİ SONRASI SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER
ÇEVRESEL, SOSYAL VE KURUMSAL YÖNETİŞİM
SON SÖZ
KAYNAKÇA
KISALTMALAR
SİNAN ARSLANER KİMDİR?

KİTAPTAN BİR ALINTI

İMKB özelleştirme projesi için vakıf üyeleri en doğru adresti. Üyeler arasında borsa özelleştirme projelerini tamamlamış deneyimli eski borsa başkanları vardı. Ortak girişime bu başkanları da ekledik. (…) Girişime mali müşavir ve hukuk danışmanlık firmaları da katılınca ekip tamam oldu.

Ön yeterlilik şartnamesinde istenen bilgi ve belgeleri tamamlamak için yaklaşık bir ay çalıştık. Yurt dışından gelecek belgelerin Türk konsoloslukları tarafından apostile kaşeli olması gerekiyordu. Yerli girişim ortakları için istenen belgelerin ıslak imzalı ve noter tasdikli olması şartı vardı.

Bir süre sonra ihalenin ve özelleştirme projesinin iptal edildiği haberini aldık. Yabancı girişim ortaklarımıza karşı bir defa daha mahcup olmuştuk. İlerleyen yıllarda özelleştirme bir yana, İMKB’nin isminin de değiştirilerek kamusal bir tüzel kişiliğe dönüştürüldüğünü biliyoruz.