• persembe@persembe.com

BATI NASIL KAZANDI

Eylül 2021
169 sayfa

“Yusuf A. Kalyoncuoğlu’nun ilk kitabı olan ‘Mayıs Çiçeği ve Hazine Yelkenlileri’ insanın önünde yeni ufuklar açan, zihninde oluşturduğu birçok kurguyudeğiştiren, en azından sorgulanmasını sağlayan çarpıcı bir kitaptı. Çok şey öğrenerek okumuştum. ‘Batı Nasıl Kazandı, Doğu Nasıl Kaybetti’yi henüz basım aşamasındayken okuma fırsatım oldu. Kalyoncuoğlu, bu kitabında da ilk kitabında olduğu gibi son derecede çarpıcı bilgiler veriyor, değerlendirmeler yapıyor. Kitap, gerçekten de adının hakkını vererek, çoğumuzun zihnini meşgul eden o önemli soruyu ve onunla bağlantılı birçok soruyu son derecede akıcı bir dille yanıtlıyor. Aynı zamanda ekonomi tarihi niteliği de taşıyan bu kitabı okumanızı öneriyorum.”
– Dr. Mahfi Eğilmez

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ
GELİŞİMİN TARİHSEL KÖKENLERİ
AVRUPA’NIN ROMALI KÖKLERİ
Roma’nın Kapsayıcı Kurumları
Roma’nın Dışa Bağımlı Ekonomisi
Roma’da Tütsü Otu Çılgınlığı
Roma’da Senatörlük ve Kölelik
Roma Tacının İncisi: İskenderiye’nin Mucize Fabrikaları
Veba Roma’yı Yıkıyor
BATI NASIL KAZANDI?
ORTAÇAĞ’DA AVRUPA
Papa’nın Bankerleri ve Avrupa’da Ticaret Devrimi
Avrupa’da Tarım Devrimi
İtalya’nın Finansal İcatları
Burjuvazi mi, Senatörlük mü?
YÜNDEN SANAYİ DEVRİMİ’NE
Avrupa’nın En Fakir Ülkesinin Sanayileşme Maceraları
Schumpeter’in Yaratıcı Yıkım teorisi ve Veba ile Gelen Zenginlik
İngiltere’nin İthal İkameci Kalkınma Modeli
Protestan Etik ve Avrupa Aydınlanması
Coğrafi Keşifler ve Kâşif Görünümlü Devlet Korsanları
Ferrai Formula 1 Takımının Tarihi Yanılgısı
Tekstil Karşılığı İnsan Ticareti
Amerika’nın Baharatları ve Ekonomik Gücün El Değiştirmesi
İngiltere’nin Büyük Devalüasyon Politikası
Kapitalizmin Kara Kutusu: İngiltere Merkez Bankası
Kapitalizmin Parasal Sırları
İngiltere’nin Kara Altını
DOĞU NEDEN KAYBETTİ?
DOĞU’NUN ZENGİNLİK KAYNAKLARI
Batı’nın Altınları, Doğu’nun Gümüşleri: 1/12-1/6 Altın-Gümüş Paritesi
Çin: Tüccarlar Ülkesi
Orta Çağ’da Çin’de Endüstri Devrimi
Tarihin İlk Deniz Kampanyası: Çin’in Deniz Fuarları
Avrupa’nın Gümüşleri, Çin’in İpeği
Tarihin En Gizemli Parasal Döngüsü: Çin’in Yanlış Altın/Gümüş Paritesi
Çin Neden Geri Kaldı? Çin’in Finansal Okuryazarlığı
DOĞU’NUN YALNIZ ÜLKESİ: HİNDİSTAN
Hindistan: İmparatorsuz İmparatorluk
Hindistan Finans Endüstrisi: Hawala
Doğu’nun Bill of Exchange’i: Hundi
Commenda: Müdarebe
Dinsel Yasaklar Aşılırken Gelenekselliğe Mahkum Olmak
AKDENİZ: DÜNYA MARKALARININ YARATILDIĞI COĞRAFYA
Geri Kalmışlığın Sürekliliği
Haçlı Seferleri Dinsel Bir Oluşum muydu?
Roma İmparatorluğu’nun Varisi Osmanlı
Osmanlı İmparatorluğu’nda Sermaye
Doğu’nun At Kültürü ve Atların Geri Kalmışlığa Etkisi
Akdeniz’in Baharat Tüccarları
Ege’nin Potas (Şap) Savaşları ve Fatih’in Para Politikaları
Venedik: Avrupa’nın Doğulu Finansçıları
Mısır’da Osmanlı-Venedik İttifakı
Avrupa’nın Korsanları Hint Okyanusu’nda
Firavun Kanalı ve Tarihin İlk Kahve Zinciri
Sokullu Mehmet Paşa’nın Kızıldeniz Baharat Gemileri
Osmanlı’ya Hayat Veren Osmanlı-Venedik Ticaret Döngüsü
Ticaret Fazlasında Fakirleşmeye: Osmanlı’nın İthalat Tutkusu
Osmanlı İmparatorluğu’nun Fakirleştiren Büyüme Stratejisi
Osmanlı İmparatorluğu’nun Dünya Markası: Edirne Kırmızısı
Edirne Kırmızısının Hazin Sonu
Doğu’nun Geri Kalmışlığının Şifreleri
Osmanlı İmparatorluğu’nda Sermaye Birkimi Olabilir miydi?
İstanbul Boğazı’ndaki Yalılar ve Geri Kalmışlık
Geri Bırakılmış Bir Toplum
Hiçbir Kaynağı Kalmamış Bir Cumhuriyet
DOĞU MU, BATI MI?
Doğu’nun Makûs Talihi
ABD’nin Yeni Senatörleri
Thomas Edison ve Elon Musk
Çin ve Sonrası
Liberalizmden Müdaheleci Kapitalizme

KİTAPTAN BİR ALINTI

Akdeniz yaşanabilir özelliklerinin yanında 15. yüzyıl sonlarındaki Coğrafi Keşiflerin yapılabilmesini mümkün kılan haritacılık konusunda da öneli birikimlere sahipti. Özellikle Arap kâşiflerin haritacılık alanında çok önemli bilgilere sahip olduğu bilinmekteydi. Doğu’da hazırlanan dünya haritaları dünyanın yuvarlak olduğunu ve dünyada bilinmeyen başka kıtalrın da olabileceğini ispatlamıştı. Bu yüzden, Orta Çağ Akdeniz coğrafyası, dünya haritası çizimlerinin elde edilmesine yönelik istihbarat savaşlarına sahne oldu. Orta Çağ İslam coğrafyası kâşifleri haritacılık üzerinde çok uzmanlaşmışlardı. Fakat tüm bu avantajlara rağmen, doğu ülkeleri büyük bir zenginliğin üstünde oturdukları için herhangi bir coğrafi keşfe gerek duymuyorlardı. Fakat Avrupalılar iin durum farklıydı. Avrupalı kâşifler, Doğulu denizcilerin çizdiği haritaları ele geçirmek için fırsat kolladılar. …