• persembe@persembe.com

BANKACILIK SUÇLARI

Nisan 2012
283 sayfa

BDDK’da bankalar yeminli murakıpları Gürcan Avcı ve Murat Güçlü’dan 32 pratik uygulamayla Bankacılık Suçları… Çok bilindik bir ifade olmakla birlikte tasarruf fazlası olanlar ile tasarruf açığı olan kişi ve kurumların buluşmasında köprü niteliğinde olan, iktisadi yaşamın etkin olarak devam edebilmesi açısından hayati öneme sahip olan bankalar için öteden beri düzenlemeler yapılagelmektedir. Bu kurumların ülke ve dünya ekonomisi açısından önemi ortadayken bu kurumların faaliyetlerinin de bir takım kural ve düzenlemelere tabi olmasından daha doğal bir durum olamaz. Pek tabi ki herkesin kendi üzerine düşeni düzgün ve kaliteli yaptığı varsayımı ile sistemin sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde devam edeceğini tahmin etmek zor olmayacaktır. Ancak Kanuni düzenlemelere bilinçli olarak aykırı hareket edenlere de bir takım müeyyidelerin uygulanması gerçeği de göz ardı edilmemelidir. İşte bu noktada 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda yer alan Adli Suçlara ilişkin bir eser ortaya çıkarmaya gayret ettik. Bu kitabı benzerlerinden farklı kılan tarafın ise gerçeğin birer kopyası olarak çözümleriyle birlikte sunmaya çalıştığımız 32 adet Pratik Uygulama olduğunu belirtmek isteriz.

İÇİNDEKİLER

Sunuş
Önsöz
Başlarken
İZİNSİZ FAALİYETTE BULUNMA SUÇU
MEVDUAT VE KATILIM FONU SAHİPLERİNİN HAKLARINI ENGELLEME SUÇU
DÜZELTİCİ, İYİLEŞTİRİCİ VE KISITLAYICI ÖNLEMLERİ ALMAMA SUÇU
YETKİLİ MERCİLER İLE DENETİM GÖREVLİLERİNCE İSTENEN BİLGİ VE BELGELERİ VERMEMEK VE GÖREVLERİNİ YAPMALARINI ENGELLEME SUÇU
BELGELERİN SAKLANMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI DAVRNAMA SUÇU
GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMA SUÇU
İŞLEMLERİN KAYIT DIŞI BIRAKILMASI, GERÇEĞE AYKIRI MUHASEBELEŞTİRME VE HESAP UYGUNLUĞU SAĞLAMADAN BİLANÇO KAPATMA SUÇU
SİSTEMİ ENGELLEME, BOZMA, VERİLERİ YOK ETME VEYA DEĞİŞTİRME SUÇU
İTİBARIN ZEDELENMESİ SUÇU
SIRLARIN AÇIKLANMASI SUÇU
ZİMMET
YAZILI BAŞVURU VE MÜDAHELE
İTİRAZ VE BİLDİRİM
ÖZEL GÖREV
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ
ÖZEL SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA
SUÇ
CEZA
Kaynakça

KİTAPTAN BİR ALINTI

Suçun maddi unsuru; faaliyet izni kalıdırılan veya TMSF”na devredilen bir bankanın; hukuken veya fiilen yönetim ve denetimini elinde bulundurmuş olan gerçek kişi ortaklarının, kendi kuruluşunun kaynaklarını, kredi kuruluşunun emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak kendilerinin veya başkalarının menfaatlerine kullandırmak suretiyle, kredi kuruluşunu her ne suretle olursa olsun zarara uğratan her türlü hareketlerdir.

Banka kaynaklarının ilgili madde kapsamında aykırı kullanımının belirlenmesinde; kredi dınırlarına ilişkin kurallara açıkça aykırı olması ve dolanlı işlem niteliği taşıması koşulu beraber aranmaktadır. Dolanlı kullandırma, banka kaynağının doğrudan hakim ortağa değil, bir üçüncü kişiye kullandırıp ona tahsis edilen yararın hakim ortağa/ortaklara yönlendirilmesidir.