• persembe@persembe.com

AVRO

Mayıs 2017
The Euro: And Its Threat to the Future of Europe
Çeviren: Melda Yaman, Özgür Öztürk
390 sayfa

JOSEPH STIGLITZ için Övgüler

“[Joseph Stiglitz] delicesine büyük bir iktisatçı.”
PAUL KRUGMAN, New York Times

“Stiglitz, Krugman ve Thomas Piketty ile birlikte, küresel
kapitalizmi 21. yüzyıl tarzında eleştiren iktisatçıların öncü
üçlüsünü oluşturuyor.”
– ANDREW ANTHONY, Guardian

“Stiglitz, piyasa başarısızlıkları konusunda
dünyanın önde gelen akademik uzmanı.”
– ROBERT KUTTNER, American Prospect

EŞİTSİZLİĞİN BEDELİ için Övgüler

“Hem Demokratik neoliberalizme hem de Cumhuriyetçi laissezfaire
teorilerine yönelik en kapsamlı tek karşı argüman …
Stiglitz’in … kamusal tartışmaya katkısı abartılamaz.”
– THOMAS B. EDSALL, New York Times Book Review

“Yakıcı bir okuma.”
NICHOL AS KRISTOF, New York Times

“Süpürücü … Siyasi reformun gerekliliği konusunda tutkulu.”
– JACOB HACKER VE PAUL PIERSON, New York Review of Books

“Bir açıklık örneği.”
– JARED BERNSTEIN, Rolling Stone

SERBEST DÜŞÜŞ için Övgüler

“Mali çöküşün nedenlerine dair ezici bir analiz.”
– MICHIO KAKUTANI, New York Times

“Finansal kriz üzerine şimdiye kadarki en iyi kitap.”
– JOHN KAY, Financial Times

“Piyasa köktendinciliğinin ortaya çıkışının okunması gereken
tarihi.”
– JOHN PALATTELLA, The Nation

İÇİNDEKİLER

Önsöz
Teşekkür
I. KISIM: AVRUPA KRİZDE
1. Avro Krizi
2. Avro: Umut ve Gerçeklik
3. Avro’nun İç Karartıcı Performansı
II. KISIM: BAŞTAN KUSURLU
4. Tek Para Birimi Ne Zaman İşleyebilir?
5.  Avro: Iraksak Bir Sistem
6. Para Politikası ve Avrupa Merkez Bankası
III. KISIM: YANLIŞ DÜŞÜNÜLMÜŞ POLİTİKALAR
7. Kriz Politikaları: Depresyona Yol Açan Troyka Politikaları Avro Bölgesinin Kusurlu Yapısını Nasıl Yoğunlaştırdı
8. Başarısızlığı Daha da Artıran Yapısal Reformlar
IV: KISIM: İLERİ DOĞRU BİR YOL?
9. İşleyen Bir Avro Bölgesi Oluşturmak
10. Dostça Bir Boşanma Olabilir mi?
11. Esnek Bir Avroya Doğru
12. Önümüzdeki Yol
Dipnotlar

KİTAPTAN BİR  ALINTI

Hem Avrupa’da hem de Amerika’da, küresel finansal krize ve avro krizine gidilirken ve bunun akabinde, merekz bankası politikalarının her veçhesi, merkez bankasının finansal sektör arafından ele geçirilmiş olduğunu gösterdi; bunun belki de en dramatik tezahürleri bizzat krizlerin ortasında gerçekleşti. 2012’de Yunanistan tahvillerini yeniden yapılandırma gereği duydu. İhtiyatlı bankalar, ellerindeki tahvillerin temerrüde düşmesine karşısigorta olarak kendi temerrüt swaplarını (CDS’ler) satın almıştı. Bir CDS, tahvil sahibine, temerrit durumunda karşılaşacağı zarara eşit bir ödeme sağlayabilir. Tahviller yeniden yapılandırıldığında, eskisi karşılığında yeni tahviller çıkarılır. Yeni tahviller genelde geri ödeme süresini uzatır, ama bir indirim de olur; yâni yeni tahvillerin nominal değeri eskisinden belirgin biçimde daha düşüktür. Eğer bu gerçekleştiyse, CDS’ler kayıpları telafi edecektir.